Forum


Powrót wypełnienie ogłoszenia I.3. Komunikacja

M.

Magdalena .....

1

Uprzejmie proszę o odpowiedz,

Co wpisujecie w Komunikację w ogłoszeniu,
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem:

https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia
czy
https://miniportal.uzp.gov.pl/

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne. Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod adresem:
czy tu wpisujecie również stronę ?
Uprzejmie proszę o odpowiedz, Co wpisujecie w Komunikację w ogłoszeniu, Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia czy https://miniportal.uzp.gov.pl/ Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne. Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod adresem: czy tu wpisujecie również stronę ?
0
2019-02-22 08:56 0

J.

Jacek .....

Fachowiec 981

miniportal
miniportal
0
2019-02-22 09:55 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy