Forum


Powrót Procedura samooczyszczenia

R.

Robert .....

7

Czy zgodnie art. 24 ust 8 , czy wykonawca może się " oczyścić" twierdząc, że jest sprawa w Sądzie w sprawie odstąpienie od umowy przez jednego Zamawiającego z jego winy i nie zgadza się z opinią tego zamawiającego co do nieprawidłowości w realizowaniu umowy.

Takie wyjaśnienia można przyjąć?
Czy zgodnie art. 24 ust 8 , czy wykonawca może się " oczyścić" twierdząc, że jest sprawa w Sądzie w sprawie odstąpienie od umowy przez jednego Zamawiającego z jego winy i nie zgadza się z opinią tego zamawiającego co do nieprawidłowości w realizowaniu umowy. Takie wyjaśnienia można przyjąć?
0
2019-02-25 11:00 0

D.

Damian .....

4

nie rozumiem samo oczyszczenia w tym przypadku chyba że została przewidziana przesłanka art. 24 ust. 5 pkt 2) lub 4). Jeśli nie to wykonawca nie może na tej podstawie być wykluczony i nie musi się tłumaczyć. Jeśli któraś z tych przesłanek była jednak przewidziana to wykonawca słusznie wskazuje daną sytuację bo jej zatajenie i ujawnienie np. przez innego wykonawcę miało by istotne znaczenie i mogło być traktowane jako zamiar wprowadzenia w błąd zamawiającego. Co do wyjaśnień to są one bardzo lakoniczne i ogólne. dwa Wykonawca winien przedstawić dowody na to że podjęte przez niego środki są wystarczające. Rozumiem że nie musi mieć dowodów ale m.in. winien przedstawić szczegółowe wyjaśnienia stanu faktycznego. Dlatego jeśli jego wyjaśnienia ograniczają się do przywołanych wyjaśnień to zbyt mało.
nie rozumiem samo oczyszczenia w tym przypadku chyba że została przewidziana przesłanka art. 24 ust. 5 pkt 2) lub 4). Jeśli nie to wykonawca nie może na tej podstawie być wykluczony i nie musi się tłumaczyć. Jeśli któraś z tych przesłanek była jednak przewidziana to wykonawca słusznie wskazuje daną sytuację bo jej zatajenie i ujawnienie np. przez innego wykonawcę miało by istotne znaczenie i mogło być traktowane jako zamiar wprowadzenia w błąd zamawiającego. Co do wyjaśnień to są one bardzo lakoniczne i ogólne. dwa Wykonawca winien przedstawić dowody na to że podjęte przez niego środki są wystarczające. Rozumiem że nie musi mieć dowodów ale m.in. winien przedstawić szczegółowe wyjaśnienia stanu faktycznego. Dlatego jeśli jego wyjaśnienia ograniczają się do przywołanych wyjaśnień to zbyt mało.
0
2019-02-26 08:34 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy