Forum


Powrót sztywny termin realizacji, gdy przeciąga się wybór wykonawcy

M.

Michał .....

1

D. Dobry. Proszę o światło... W SIWZ jest sztywny t. realizacji, powiedzmy 31.03.2019. Procedura wyboru się przedłuża, bo pierwszy wykonawca nie spełnił wymogów przy uzupełnieniu dokumentacji z 24aa. Zamówienie jest współfinansowane z środków unijnych. Co Wykonawca może zrobić, aby t. realizacji dawał możliwość do wywiązania się terminowo? Czy ma możliwość "ubiegania się" o przedłużenie terminu wykonania umowy? Kary są wysokie. Jakie pole manewru ma Zamawiający? Czy może unieważnić postępowanie? Czy może wydłużyć t. realizacji- byłaby to zmiana warunków udzielenia postępowania, więc zmiana warunków przeprowadzenia postępowania- nie zgodna z PZP.
Nie wiem, czy Zamawiający nie jest ograniczony koniecznością zaraportowania wydania środków unijnych w określonym terminie i w zw. z tym, np. nie może przesunąć tego terminu wykonania umowy. Proszę o konsultację, co się w takiej sytuacji zazwyczaj dzieje.
D. Dobry. Proszę o światło... W SIWZ jest sztywny t. realizacji, powiedzmy 31.03.2019. Procedura wyboru się przedłuża, bo pierwszy wykonawca nie spełnił wymogów przy uzupełnieniu dokumentacji z 24aa. Zamówienie jest współfinansowane z środków unijnych. Co Wykonawca może zrobić, aby t. realizacji dawał możliwość do wywiązania się terminowo? Czy ma możliwość "ubiegania się" o przedłużenie terminu wykonania umowy? Kary są wysokie. Jakie pole manewru ma Zamawiający? Czy może unieważnić postępowanie? Czy może wydłużyć t. realizacji- byłaby to zmiana warunków udzielenia postępowania, więc zmiana warunków przeprowadzenia postępowania- nie zgodna z PZP. Nie wiem, czy Zamawiający nie jest ograniczony koniecznością zaraportowania wydania środków unijnych w określonym terminie i w zw. z tym, np. nie może przesunąć tego terminu wykonania umowy. Proszę o konsultację, co się w takiej sytuacji zazwyczaj dzieje.
0
2019-02-25 11:37 0

J.

Jacek .....

Fachowiec 978

Można przedłużyć termin realizacji umowy po podpisaniu umowy o ile umowa przewiduje taką możliwość. Można też unieważnić postępowanie jeżeli nie będzie realnej możliwości wykonania zamówienia w tak krótkim czasie.
Można przedłużyć termin realizacji umowy po podpisaniu umowy o ile umowa przewiduje taką możliwość. Można też unieważnić postępowanie jeżeli nie będzie realnej możliwości wykonania zamówienia w tak krótkim czasie.
0
2019-02-25 12:07 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy