Forum


Powrót jak postąpić gdy ofertę złożyła osoba fizyczna, a będzie polegała na zasobach innej osoby fizycznej?

J.

Joanna .....

10

Przetarg nieograniczony, poniżej progu. Warunek udziału w postępowaniu - wykonawca dysponuje min. 2 osobowym zespołem do wykonania usługi przyrodniczej: kierownika zespołu i członka zespołu. Procedura odwrócona. Ofertę składa osoba fizyczna, określa iż ona będzie kierownikiem zespołu. W formularzu ofertowym nie zamierza powierzyć zadania podwykonawcy(zostawił nie wypełnioną tabelkę). W oświadczeniach o spełnieniu warunków udziału w postęp. i ośw. o braku podstaw wykluczenia wskazuje iż polega na zasobach innych podmiotów (innej osoby fizycznej). Dodatkowo do oferty wykonawca załączył wykaz osób, z którego jasno wynika iż on będzie kierownikiem, a osoba wykazana w oświadczeniach członkiem zespołu. Powinnam wezwać wykonawcę do uzupełnienia/wyjaśnienia? tylko jak to poprawnie zrobić i czego powinnam żądać
Przetarg nieograniczony, poniżej progu. Warunek udziału w postępowaniu - wykonawca dysponuje min. 2 osobowym zespołem do wykonania usługi przyrodniczej: kierownika zespołu i członka zespołu. Procedura odwrócona. Ofertę składa osoba fizyczna, określa iż ona będzie kierownikiem zespołu. W formularzu ofertowym nie zamierza powierzyć zadania podwykonawcy(zostawił nie wypełnioną tabelkę). W oświadczeniach o spełnieniu warunków udziału w postęp. i ośw. o braku podstaw wykluczenia wskazuje iż polega na zasobach innych podmiotów (innej osoby fizycznej). Dodatkowo do oferty wykonawca załączył wykaz osób, z którego jasno wynika iż on będzie kierownikiem, a osoba wykazana w oświadczeniach członkiem zespołu. Powinnam wezwać wykonawcę do uzupełnienia/wyjaśnienia? tylko jak to poprawnie zrobić i czego powinnam żądać
0
2019-02-26 08:29 0

D.

Damian .....

4

po pierwsze wyjaśnienia czy będzie korzystał z podwykonawcy czy też nie. Dodatkowo czy w wymaganiach wskazane było, że w przypadku polegania na potencjale osób trzecich zobowiązany jest wykazać że osoby te będą uczestniczyły w realizacji . Tym samym z wyjaśnień winno wynikać czy będzie korzystał z osób trzecich jaki charakter ma dysponowanie osoba wskazana w ofercie i czy daje to gwarancję i realnośc skorzystania z potencjału zewnętrznego na etapie realizacji.
po pierwsze wyjaśnienia czy będzie korzystał z podwykonawcy czy też nie. Dodatkowo czy w wymaganiach wskazane było, że w przypadku polegania na potencjale osób trzecich zobowiązany jest wykazać że osoby te będą uczestniczyły w realizacji . Tym samym z wyjaśnień winno wynikać czy będzie korzystał z osób trzecich jaki charakter ma dysponowanie osoba wskazana w ofercie i czy daje to gwarancję i realnośc skorzystania z potencjału zewnętrznego na etapie realizacji.
0
2019-02-26 08:49 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy