Forum


Powrót Czy można postawić taki warunek odnonie doświadczenia

K.

Krystian .....

6

Witam,

Czy jeżeli przedmiotem zamówienia ma być opracowanie dokumentacji dot. przebudowy oddziału szpitalnego w budynku będącym pod nadzorem konserwatora zabytków można postawić warunek :
"O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali należycie co najmniej dwa zamówienia, w których każde obejmowało swoim zakresem opracowanie dokumentacji projektowej, składającej się co najmniej z projektu budowlanego i wykonawczego, w zakresie budowy, przebudowy obiektu użyteczności publicznej będącego pod nadzorem konserwatora zabytków, o wartości jednostkowej każdego z zamówień równej lub wyższej niż ……………... zł brutto ?
A może można wymagać obiektu służby zdrowia? Jak opisać ten warunek?

pozdrawiam
Witam, Czy jeżeli przedmiotem zamówienia ma być opracowanie dokumentacji dot. przebudowy oddziału szpitalnego w budynku będącym pod nadzorem konserwatora zabytków można postawić warunek : "O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali należycie co najmniej dwa zamówienia, w których każde obejmowało swoim zakresem opracowanie dokumentacji projektowej, składającej się co najmniej z projektu budowlanego i wykonawczego, w zakresie budowy, przebudowy obiektu użyteczności publicznej będącego pod nadzorem konserwatora zabytków, o wartości jednostkowej każdego z zamówień równej lub wyższej niż ……………... zł brutto ? A może można wymagać obiektu służby zdrowia? Jak opisać ten warunek? pozdrawiam
0
2019-02-26 09:13 0

D.

Damian .....

4

generalnie można odnieść do obiektów pod nadzorem konserwatora zabytków bo jest to specyfika wymagająca doświadczenia i wiedzy w zakresie przyjmowanych w projekcie sposóbów realziacji jak i technologii. Często tego typu inwestycje są refundowane przez konserwatora zabytków i spełnienie wymagań dla zapewnienia zwrotu jest istotne. Co do odniesienia do służby zdrowia to nie wiem czy bym się ograniczał. Wszystko zależy od tego czy ma to istotne znaczenie. Zwracam uwagę na fakt że jeśli przywołujemy pojęcie obiektu użyteczności publicznej czy obiektu służby zdrowa to warto wskazać co przez te obiekty rozumie Zamawiający. Tu bym wskazał przepisy co jest obiektem użyteczności publicznej a co obiektem służby zdrowia.
generalnie można odnieść do obiektów pod nadzorem konserwatora zabytków bo jest to specyfika wymagająca doświadczenia i wiedzy w zakresie przyjmowanych w projekcie sposóbów realziacji jak i technologii. Często tego typu inwestycje są refundowane przez konserwatora zabytków i spełnienie wymagań dla zapewnienia zwrotu jest istotne. Co do odniesienia do służby zdrowia to nie wiem czy bym się ograniczał. Wszystko zależy od tego czy ma to istotne znaczenie. Zwracam uwagę na fakt że jeśli przywołujemy pojęcie obiektu użyteczności publicznej czy obiektu służby zdrowa to warto wskazać co przez te obiekty rozumie Zamawiający. Tu bym wskazał przepisy co jest obiektem użyteczności publicznej a co obiektem służby zdrowia.
0
2019-02-26 09:28 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy