Forum


Powrót baza konkurencjności - a wpływ ofert z tymi samymi cenami

P.

Patrycja .....

2

Proszę o poradę w związku z tym, że będę pierwszy raz umieszczała zamówienie w bazie , w przypadku otrzymania dwóch ofert z tą samą ceną ( kryterium cena 100%) Zamawiający stosuje zapisy ustawy pzp co do tzw. dogrywki ? Czy może umieścić taki zapis?W kwestiach spornych (np. w przypadku uzyskania kilku ważnych ofert zawierających tożsamą cenę, mieszczącą się w budżecie Zamawiającego) decydować będzie kolejność zgłoszeń tj. data wpłynięcia oferty do Zamawiającego oraz godzina. W przypadku gdyby wpłynęły dwie lub więcej ofert o te samej godzinie w tej samej cenie Zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli równie korzystne oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. Zamawiający dokonuje następnie wyboru tej oferty, która przedstawia niższą cenę.
Proszę o poradę w związku z tym, że będę pierwszy raz umieszczała zamówienie w bazie , w przypadku otrzymania dwóch ofert z tą samą ceną ( kryterium cena 100%) Zamawiający stosuje zapisy ustawy pzp co do tzw. dogrywki ? Czy może umieścić taki zapis?W kwestiach spornych (np. w przypadku uzyskania kilku ważnych ofert zawierających tożsamą cenę, mieszczącą się w budżecie Zamawiającego) decydować będzie kolejność zgłoszeń tj. data wpłynięcia oferty do Zamawiającego oraz godzina. W przypadku gdyby wpłynęły dwie lub więcej ofert o te samej godzinie w tej samej cenie Zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli równie korzystne oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. Zamawiający dokonuje następnie wyboru tej oferty, która przedstawia niższą cenę.
0
2019-02-27 09:58 0

J.

Jacek .....

Fachowiec 986

Zamawiający może ale nie musi stosować wybranych zapisów ustawy PZP co do ofert z tą samą ceną. Wg mnie proponowany zapis jest dosyć kontrowersyjny i niedopuszczalny w kwestii decydowania o wyborze oferty na podstawie kolejności zgłoszeń (data wpłynięcia oferty do zamawiającego), natomiast jak najbardziej można żądać dodatkowych ofert.
Zamawiający może ale nie musi stosować wybranych zapisów ustawy PZP co do ofert z tą samą ceną. Wg mnie proponowany zapis jest dosyć kontrowersyjny i niedopuszczalny w kwestii decydowania o wyborze oferty na podstawie kolejności zgłoszeń (data wpłynięcia oferty do zamawiającego), natomiast jak najbardziej można żądać dodatkowych ofert.
0
2019-02-27 10:28 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy