Forum


Powrót Czy wezwanie z art. 90 ust. 1a do wszystkich z ceną poniżej. 30 %?

E.

Ewelina .....

0

Przetarg nieograniczony, poniżej progów unijnych, po nowelizacji. Z 5-ciu złożonych ofert 4 z nich mają ceny oferty poniżej 30% kwoty przeznaczonej przez Zamawiającego na zadanie. Zasadne wydaje się wezwanie o wyjaśnienia rażąco niskiej ceny, ale pytania moje są takie:
1. czy wzywam od razu wszystkich wykonawców o wyjaśnienia z art. 90 ust. 1a Pzp, czy tylko tego wykonawcę który jest najwyżej w rankingu - czyli ma najniższą cenę?
2. jeśli wzywam tego najtańszego, to po uzyskaniu wyjaśnień wzywam dopiero do przedłożenia dokumentów (bo do oferty złożone zostały tylko oświadczenia własne wykonawcy)?
Dodam, że w przetargu tym nie korzystam z art. 24aa ust. 1 bo nie zostało to zaznaczone w SIWZ ani ogłoszeniu.
Przetarg nieograniczony, poniżej progów unijnych, po nowelizacji. Z 5-ciu złożonych ofert 4 z nich mają ceny oferty poniżej 30% kwoty przeznaczonej przez Zamawiającego na zadanie. Zasadne wydaje się wezwanie o wyjaśnienia rażąco niskiej ceny, ale pytania moje są takie: 1. czy wzywam od razu wszystkich wykonawców o wyjaśnienia z art. 90 ust. 1a Pzp, czy tylko tego wykonawcę który jest najwyżej w rankingu - czyli ma najniższą cenę? 2. jeśli wzywam tego najtańszego, to po uzyskaniu wyjaśnień wzywam dopiero do przedłożenia dokumentów (bo do oferty złożone zostały tylko oświadczenia własne wykonawcy)? Dodam, że w przetargu tym nie korzystam z art. 24aa ust. 1 bo nie zostało to zaznaczone w SIWZ ani ogłoszeniu.
1
2016-09-15 08:24 0

K.

Karolina .....

13

Moim zdaniem należy wezwać wszystkich wykonawców (rażąco niska cena stanowi przesłankę odrzucenia oferty). Po uzyskaniu wyjaśnień i dokonaniu oceny ofert wzywamy do przedłożenia dokumentów już tylko wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej.
Moim zdaniem należy wezwać wszystkich wykonawców (rażąco niska cena stanowi przesłankę odrzucenia oferty). Po uzyskaniu wyjaśnień i dokonaniu oceny ofert wzywamy do przedłożenia dokumentów już tylko wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej.
1
2016-09-15 08:51 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy