Forum


Powrót zapisy w ofercie

A.

Anna .....

30

Dzień dobry, proszę o pomoc, jak podejść do tematu?
Postępowanie na sprzęt komputerowy, Wykonawca w formularzu ofertowym wpisał cenę w zadaniu II, a dołączył do oferty specyfikację techniczną formularza cenowego zadania III.
Jak postąpić, wystosować do wykonawcy pismo zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt. 3, czy jednak oferta do odrzucenia ???
Dzień dobry, proszę o pomoc, jak podejść do tematu? Postępowanie na sprzęt komputerowy, Wykonawca w formularzu ofertowym wpisał cenę w zadaniu II, a dołączył do oferty specyfikację techniczną formularza cenowego zadania III. Jak postąpić, wystosować do wykonawcy pismo zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt. 3, czy jednak oferta do odrzucenia ???
0
2019-02-28 09:55 2

J.

Joanna .....

68

Napisałabym prośbę o wyjaśnienie treści złożonej oferty :)
Napisałabym prośbę o wyjaśnienie treści złożonej oferty :)
0
2019-02-28 10:17 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy