Forum


Powrót Pełnomocnictwo - przetarg unijny

P.

Patrycja .....

2

Zamawiający otrzymał Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy , dokument podpisany podpisem elektronicznym kwalifikowany przez osobę której pełnomocnictwo dotycz natomiast podpis reprezentanta spółki jest odręczny skanowany... rozumiem , że należ wezwać do uzupełnienia pełnomocnictwa podpisanego przez odpowiednia osobę zgodnie z KRS?
Zamawiający otrzymał Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy , dokument podpisany podpisem elektronicznym kwalifikowany przez osobę której pełnomocnictwo dotycz natomiast podpis reprezentanta spółki jest odręczny skanowany... rozumiem , że należ wezwać do uzupełnienia pełnomocnictwa podpisanego przez odpowiednia osobę zgodnie z KRS?
0
2019-02-28 11:34 0

M.

Monika .....

23

Należy wezwać do uzupełnienia - pełnomocnictwo podpisane podpisem elektronicznym przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy
Należy wezwać do uzupełnienia - pełnomocnictwo podpisane podpisem elektronicznym przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy
0
2019-02-28 12:05 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy