Forum


Powrót podpis elektroniczny na pliku ZIP z ofertą

I.

Izabela .....

0

Proszę o pomoc, a w zasadzie o uwiarygodnienie słuszności tezy :) Wykonawca złożył ofertę oraz oświadczenie o wstępnym braku podstaw wykluczenia i potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Oba pliki spakował do jednego pliku ZIP, a następnie ten plik został podpisany elektronicznym podpisem. W tej sytuacji sprawdzając poprawność podpisu oferty i oświadczenia otrzymujemy tak naprawdę dwa niepodpisane pliki. Czy w tej sytuacji dobrze wnioskujemy, że w przypadku takich dokumentów jak oferta nie można podpisywać zbiorczego pliku ZIP,a należy podpisać każdy dokument osobno? i dopiero tak podpisane dokumenty pakuje się do wspólnego pliku zip?
Proszę o pomoc, a w zasadzie o uwiarygodnienie słuszności tezy :) Wykonawca złożył ofertę oraz oświadczenie o wstępnym braku podstaw wykluczenia i potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Oba pliki spakował do jednego pliku ZIP, a następnie ten plik został podpisany elektronicznym podpisem. W tej sytuacji sprawdzając poprawność podpisu oferty i oświadczenia otrzymujemy tak naprawdę dwa niepodpisane pliki. Czy w tej sytuacji dobrze wnioskujemy, że w przypadku takich dokumentów jak oferta nie można podpisywać zbiorczego pliku ZIP,a należy podpisać każdy dokument osobno? i dopiero tak podpisane dokumenty pakuje się do wspólnego pliku zip?
0
2019-03-04 23:27 0

W.

Wojciech .....

Fachowiec 596

Jeśli tak opisałaś w siwz co do zasad i form składania. W przeciwnym wypadku jest problem bo nie ma jednoznaczności w interpretacji - dokument de facto został podpisany i w takiej formie wszystkie pisma będące w spakowanym folderze *.zip są podpisane.
Jeśli tak opisałaś w siwz co do zasad i form składania. W przeciwnym wypadku jest problem bo nie ma jednoznaczności w interpretacji - dokument de facto został podpisany i w takiej formie wszystkie pisma będące w spakowanym folderze *.zip są podpisane.
0
2019-03-05 13:59 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy