Forum


Powrót Unieważnienie przed terminem składania ofert

J.

Joanna .....

32

Ogłosiłam w BZP przetarg nieograniczony. Do terminu składania ofert mam jeszcze tydzień, ale ponieważ zaistniała przesłanka skłaniająca nas do wycofania się z powyższego, czy - i jak - mogę się z tego wycofać i unieważnić to postępowanie?
Ogłosiłam w BZP przetarg nieograniczony. Do terminu składania ofert mam jeszcze tydzień, ale ponieważ zaistniała przesłanka skłaniająca nas do wycofania się z powyższego, czy - i jak - mogę się z tego wycofać i unieważnić to postępowanie?
0
2019-03-05 12:38 0

J.

Jacek .....

Fachowiec 981

Nie wiem jaka to przesłanka ale jeżeli macie państwo twarde i uzasadnione powody to można unieważnić od razu, w grę wchodzi przesłanka z art. 93 ust. 1 pkt 6 lub 7 lub ust. 1a. Trzeba podać uzasadnienie faktyczne i prawne, a jeżeli unieważniono z przyczyn leżących po stronie zamawiającego wykonawcom przysługuje roszczenie o zwrot kosztów (np. tym którzy złożyli już oferty - zwrot kosztów przygotowania oferty)
Nie wiem jaka to przesłanka ale jeżeli macie państwo twarde i uzasadnione powody to można unieważnić od razu, w grę wchodzi przesłanka z art. 93 ust. 1 pkt 6 lub 7 lub ust. 1a. Trzeba podać uzasadnienie faktyczne i prawne, a jeżeli unieważniono z przyczyn leżących po stronie zamawiającego wykonawcom przysługuje roszczenie o zwrot kosztów (np. tym którzy złożyli już oferty - zwrot kosztów przygotowania oferty)
0
2019-03-05 12:50 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy