Forum


Powrót Ocena oferty elektronicznej

A.

Anna .....

0

Witam. Mam 2 pytanka odnośnie oferty elektronicznej.
1. Zamawiający w SIWZ dopuścił formaty przesyłanych danych w formatach: pdf., excel., doc., zip. Wykonawca złożył ofertę w formacie doc.Xades. Co robić??
2. Czy oświadczeniu o przynależności bądź braku przynależności do grupy kapitałowej może być przesłane e-mailem i podpisane elektronicznie?
Witam. Mam 2 pytanka odnośnie oferty elektronicznej. 1. Zamawiający w SIWZ dopuścił formaty przesyłanych danych w formatach: pdf., excel., doc., zip. Wykonawca złożył ofertę w formacie doc.Xades. Co robić?? 2. Czy oświadczeniu o przynależności bądź braku przynależności do grupy kapitałowej może być przesłane e-mailem i podpisane elektronicznie?
0
2019-03-05 15:23 0

NA.

Natalia A. .....

35

1 Jeżeli oferta jest w wordzie to do dokumentu masz dodatkowy plik z podpisem i jest to całość . Tylko nie wiem czy o to Ci chodzi, że np nie masz tego tak samo jak w przypadku PDF gdzie masz tylko jeden plik.
2. tak, chyba że w SIWZ napisałaś że tylko za pośrednictwem np. miniportalu
1 Jeżeli oferta jest w wordzie to do dokumentu masz dodatkowy plik z podpisem i jest to całość . Tylko nie wiem czy o to Ci chodzi, że np nie masz tego tak samo jak w przypadku PDF gdzie masz tylko jeden plik. 2. tak, chyba że w SIWZ napisałaś że tylko za pośrednictwem np. miniportalu
0
2019-03-05 16:03 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy