Forum


Powrót ePuap - wykonawca

R.

Robert .....

7

W związku z licznymi wątkami i nie do końca dla Mnie zrozumiałymi odpowiedziami, proszę was o wyjaśnienie.
1. W jednym wątku, zostało poruszone, że wymagane jest potrzebne pełnomocnictwo przy składaniu ofert z profilu firmy?
Czy to nie sama oferta powinna być podpisana kwalifikowanym podpisem przez odpowiednią osobę a to kto składa ofertę to nie ma znaczenia ( jak kiedyś kurier składał ofertę jakiegoś wykonawcy)?
2. Czy mogę złożyć ofertę firmy X, z utworzonego przeze Mnie profilu firmy w epuap ( Nie będąc w niej zatrudnionym), przy czym oferta będzie odpowiednio podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby do tego umocowane? Nie wgłębiając się czego jest to powodem, że składam ofertę firmy "zaprzyjaźnionej"
3. Czy mogę złożyć inne dokumenty, w tym wyjaśnienia oferty, przy czy zostaną one podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby do tego umocowane?
W związku z licznymi wątkami i nie do końca dla Mnie zrozumiałymi odpowiedziami, proszę was o wyjaśnienie. 1. W jednym wątku, zostało poruszone, że wymagane jest potrzebne pełnomocnictwo przy składaniu ofert z profilu firmy? Czy to nie sama oferta powinna być podpisana kwalifikowanym podpisem przez odpowiednią osobę a to kto składa ofertę to nie ma znaczenia ( jak kiedyś kurier składał ofertę jakiegoś wykonawcy)? 2. Czy mogę złożyć ofertę firmy X, z utworzonego przeze Mnie profilu firmy w epuap ( Nie będąc w niej zatrudnionym), przy czym oferta będzie odpowiednio podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby do tego umocowane? Nie wgłębiając się czego jest to powodem, że składam ofertę firmy "zaprzyjaźnionej" 3. Czy mogę złożyć inne dokumenty, w tym wyjaśnienia oferty, przy czy zostaną one podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby do tego umocowane?
0
2019-03-06 12:36 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy