Forum


Powrót rażąco niska cena a tajemnica przedsiębiorstwa

M.

Małgorzata .....

0

Dzień dobry, mam pytanie: czy Wykonawca może odmówić złożenia wyjaśnień (na wezwanie Zamawiającego) dotyczących rażąco niskiej ceny powołując się na tajemnicę przedsiębiorstwa? Cyt.:"Mając na względzie art.8 ust. 3 ustawy PZP oświadczam niniejszym, że informacje zawarte w przesłanych wyjaśnieniach w zakresie rażąco niskiej ceny stanowią w całości tajemnicę przedsiębiorstwa."
Dzień dobry, mam pytanie: czy Wykonawca może odmówić złożenia wyjaśnień (na wezwanie Zamawiającego) dotyczących rażąco niskiej ceny powołując się na tajemnicę przedsiębiorstwa? Cyt.:"Mając na względzie art.8 ust. 3 ustawy PZP oświadczam niniejszym, że informacje zawarte w przesłanych wyjaśnieniach w zakresie rażąco niskiej ceny stanowią w całości tajemnicę przedsiębiorstwa."
0
2019-03-06 14:14 0

E.

Ewa .....

Fachowiec 511

Wykonawca ma obowiązek wyjaśnienia RNC również wówczas gdy informacje zawarte w wyjaśnieniach stanowią tajemnice przedsiębiorstwa. Jeśli takie informacje będą obiektywnie stanowić tajemnicę, to podlegaja one ochronie i nieupublicznianiu
Wykonawca ma obowiązek wyjaśnienia RNC również wówczas gdy informacje zawarte w wyjaśnieniach stanowią tajemnice przedsiębiorstwa. Jeśli takie informacje będą obiektywnie stanowić tajemnicę, to podlegaja one ochronie i nieupublicznianiu
0
2019-03-06 14:26 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy