Forum


Powrót Problemy z platformą zakupową

A.

Anna .....

0

Witam.Postępowanie unijne. Po otwarciu ofert Zamawiający zauważył rozbieżności pomiędzy cenami wyliczanymi na platformie a "Formularzu cenowym", który był załącznikiem do siwz. Rozbieżności wynikają z innego sposobu obliczania ceny oraz z zaokrągleń. Nie można powiedzieć, że doszło do omyłek rachunkowych, bo obie ceny są wyliczone prawidłowo. Przykład:

Formularz cenowy zamawiającego:
Wartość jednostkowa netto (5,90 zł) x ilość(30.000) = wartość netto (177 000,00zł) x kwota VAT (23%) 40 710,00 zł = cena łączna brutto (217 710,00zł)

Obliczenia na platformie:
Wartość jednostkowa netto (5,90 zł) x VAT 23% (7,257 czyli po zaokrągleniu: 7,26) x ilość (30.000) = cena łączna brutto (217 800,00zł)

W informacji z otwarcia ofert Zamawiający podał ceny z platformy. Formularz cenowy będzie stanowił załącznik do umowy i jest on dla nas bardziej wiążący. Co powinniśmy zrobić? Potraktować to jako omyłki rachunkowe? Nie bardzo, ponieważ każdy sposób obliczenia ceny jest prawidłowy. Czy zrobić sprostowanie z informacji z otwarcia ofert?
Witam.Postępowanie unijne. Po otwarciu ofert Zamawiający zauważył rozbieżności pomiędzy cenami wyliczanymi na platformie a "Formularzu cenowym", który był załącznikiem do siwz. Rozbieżności wynikają z innego sposobu obliczania ceny oraz z zaokrągleń. Nie można powiedzieć, że doszło do omyłek rachunkowych, bo obie ceny są wyliczone prawidłowo. Przykład: Formularz cenowy zamawiającego: Wartość jednostkowa netto (5,90 zł) x ilość(30.000) = wartość netto (177 000,00zł) x kwota VAT (23%) 40 710,00 zł = cena łączna brutto (217 710,00zł) Obliczenia na platformie: Wartość jednostkowa netto (5,90 zł) x VAT 23% (7,257 czyli po zaokrągleniu: 7,26) x ilość (30.000) = cena łączna brutto (217 800,00zł) W informacji z otwarcia ofert Zamawiający podał ceny z platformy. Formularz cenowy będzie stanowił załącznik do umowy i jest on dla nas bardziej wiążący. Co powinniśmy zrobić? Potraktować to jako omyłki rachunkowe? Nie bardzo, ponieważ każdy sposób obliczenia ceny jest prawidłowy. Czy zrobić sprostowanie z informacji z otwarcia ofert?
0
2019-03-06 14:33 0

NA.

Natalia A. .....

35

a jakie masz zapisy w SIWZ, jak wykonawca miał obliczyć cenę?
Czy Ty dałaś wykonawcy konkretny formularz do wypełnienia z kolejnością przedstawioną przez Wykonawcę . Jeżeli tak to wykonawca obliczył to prawidłowo i w takim wypadku nie kierujesz się obliczeniami platformy, tym bardziej że są niekorzystne dla Ciebie.
Kieruj się zapisami SIWZ powinnaś je mieć art.36.1.12.
Kto dokonywał obliczeń na platformie , Ty jako obliczenia sprawdzające - wprowadziłaś gdzieś cenę netto , ilość i VAT, ktoś musiał wprowadzić wartości do platformy , skoro wykonawca załączył swój wypełniony z obliczeniami formularz.
a jakie masz zapisy w SIWZ, jak wykonawca miał obliczyć cenę? Czy Ty dałaś wykonawcy konkretny formularz do wypełnienia z kolejnością przedstawioną przez Wykonawcę . Jeżeli tak to wykonawca obliczył to prawidłowo i w takim wypadku nie kierujesz się obliczeniami platformy, tym bardziej że są niekorzystne dla Ciebie. Kieruj się zapisami SIWZ powinnaś je mieć art.36.1.12. Kto dokonywał obliczeń na platformie , Ty jako obliczenia sprawdzające - wprowadziłaś gdzieś cenę netto , ilość i VAT, ktoś musiał wprowadzić wartości do platformy , skoro wykonawca załączył swój wypełniony z obliczeniami formularz.
0
2019-03-06 16:30 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy