Forum


Powrót Podwykonawca

AR

Aneta Rydzewska

0

Witam, czy można ujmować w SIWZ zapisy dotyczące powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy przy dostawach. Widziałam kilka SiWZ na dostawę, w których takie zapisy są stosowane czy jest zasadne stosowanie takich zapisów.?
Witam, czy można ujmować w SIWZ zapisy dotyczące powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy przy dostawach. Widziałam kilka SiWZ na dostawę, w których takie zapisy są stosowane czy jest zasadne stosowanie takich zapisów.?
0
2019-03-06 21:56 0

E.

Ewa .....

Fachowiec 511

Zgodnie z art. 36b p.z.p. zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Przepis dotyczy wszystkich zamówień – na roboty budowlane, usługi oraz na dostawy.
Zgodnie z art. 36b p.z.p. zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Przepis dotyczy wszystkich zamówień – na roboty budowlane, usługi oraz na dostawy.
0
2019-03-07 08:38 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy