Forum


Powrót Grupa kapitałowa - syn i ojciec ! Ciekawy przypadek...

A.

Agata .....

1

W postępowaniu złożyły oferty 2 firmy, jedna to firma ojca, a druga firma syna (dwie oddzielne oferty firm zarejestrowanych pod tym samym adresem). Co powinien zrobić zamawiający w takim przypadku? Złożyli oświadczenie o nie przynależności do grupy kapitałowej? Zamawiający wezwał do złożenia wyjaśnień w celu ustalenia, czy wykonawcy należą do jednej grupy kapitałowej, czy też nie należą do grupy kapitałowej?
Złożone wyjaśnienia są lakoiczne, wykonawcy nadal podtrzymują że nie należą do grupy kapitałowej?
Co dalej ? Jaką zastosować procedurę w/w przypadku?
W postępowaniu złożyły oferty 2 firmy, jedna to firma ojca, a druga firma syna (dwie oddzielne oferty firm zarejestrowanych pod tym samym adresem). Co powinien zrobić zamawiający w takim przypadku? Złożyli oświadczenie o nie przynależności do grupy kapitałowej? Zamawiający wezwał do złożenia wyjaśnień w celu ustalenia, czy wykonawcy należą do jednej grupy kapitałowej, czy też nie należą do grupy kapitałowej? Złożone wyjaśnienia są lakoiczne, wykonawcy nadal podtrzymują że nie należą do grupy kapitałowej? Co dalej ? Jaką zastosować procedurę w/w przypadku?
0
2019-03-07 09:19 0

E.

Ewa .....

Fachowiec 511

Poza badaniem przynależności do GK trzeba w omawianym przypadku rozważyć czy nie zachodzą przesłanki do ewentualnego odrzucenia ofert na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 3 p.z.p. Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 3 p.z.p. obowiązkiem zamawiającego jest odrzucenie oferty w sytuacji, gdy jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
Poza badaniem przynależności do GK trzeba w omawianym przypadku rozważyć czy nie zachodzą przesłanki do ewentualnego odrzucenia ofert na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 3 p.z.p. Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 3 p.z.p. obowiązkiem zamawiającego jest odrzucenie oferty w sytuacji, gdy jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
0
2019-03-07 09:38 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy