Forum


Powrót ePUAP - pytania

R.

Robert .....

7

Szanowni Państwo,
Proszę o udzielenie wyjaśnień na drążące Mnie tematy związane z portalem ePUAP, niektóre pytania powtórzę:
1. Czy muszę mieć pełnomocnictwo do złożenia oferty z utworzonego przeze Mnie profilu firmy w ePUAP ( oferta uprzednio podpisanej przez osobę umocowaną firmy)
2. Jak z wezwaniami od Zamawiającego? czy przychodzą na profil w ePUAP czy na e-mail?
3. Jeżeli zostanie złożona oferta przez osobę X ( na zasadach pkt. 1), która później zachoruje, zostanie zwolniona, to jak będzie można uzyskać dostęp do wezwać itp?
Szanowni Państwo, Proszę o udzielenie wyjaśnień na drążące Mnie tematy związane z portalem ePUAP, niektóre pytania powtórzę: 1. Czy muszę mieć pełnomocnictwo do złożenia oferty z utworzonego przeze Mnie profilu firmy w ePUAP ( oferta uprzednio podpisanej przez osobę umocowaną firmy) 2. Jak z wezwaniami od Zamawiającego? czy przychodzą na profil w ePUAP czy na e-mail? 3. Jeżeli zostanie złożona oferta przez osobę X ( na zasadach pkt. 1), która później zachoruje, zostanie zwolniona, to jak będzie można uzyskać dostęp do wezwać itp?
0
2019-03-07 11:41 0

J.

Justyna .....

Fachowiec 697

Ad. 1 Nie jest konieczne pełnomocnictwo. Złożenie takiej oferty można porównać do złożenia ofrty "papierowej " przez kolegę.
Ad. 2 Wszystko zależy od tego jaką formę do kontaktu wpisał Zamawiający w siwz
Ad. 3 Niech się wypowie osoba, która zna to zagadnienie od strony technicznej.
Ad. 1 Nie jest konieczne pełnomocnictwo. Złożenie takiej oferty można porównać do złożenia ofrty "papierowej " przez kolegę. Ad. 2 Wszystko zależy od tego jaką formę do kontaktu wpisał Zamawiający w siwz Ad. 3 Niech się wypowie osoba, która zna to zagadnienie od strony technicznej.
0
2019-03-07 13:15 1
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy