Forum


Powrót Kopie uprawnień przed podpisaniem umowy.

H.

Hubert .....

21

Być może ktoś z Państwa miał do czynienia z podobną sytuacją.
Wykonawca zgodnie z warunkami udziału w postępowaniu określonymi przez zamawiającego złożył wykaz osób w odpowiedzi na wezwanie z art. 26 ust. 1. Pod tabelą zawierającą osoby, znajduje się zapis, że: ,,Wykonawca oświadcza, że wskazane powyżej osoby posiadają uprawnienia w specjalnościach o których mowa w powyższej tabeli".
Zamawiający dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej. Jednocześnie, Zamawiający zawarł w SIWZ zapis, że przed podpisaniem umowy wybrany wykonawca ma dostarczyć kopię uprawnień osób wskazanych w wykazie osób wraz z aktualną kopią zaświadczenia o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego.
Wykonawca przed podpisaniem umowy dostarcza te kopie, ale okazuje się, że np. Jan Kowalski wskazany w wykazie osób nie posiada uprawnień bez ograniczeń. Jak w takiej sytuacji powinien postąpić zamawiający ?
Być może ktoś z Państwa miał do czynienia z podobną sytuacją. Wykonawca zgodnie z warunkami udziału w postępowaniu określonymi przez zamawiającego złożył wykaz osób w odpowiedzi na wezwanie z art. 26 ust. 1. Pod tabelą zawierającą osoby, znajduje się zapis, że: ,,Wykonawca oświadcza, że wskazane powyżej osoby posiadają uprawnienia w specjalnościach o których mowa w powyższej tabeli". Zamawiający dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej. Jednocześnie, Zamawiający zawarł w SIWZ zapis, że przed podpisaniem umowy wybrany wykonawca ma dostarczyć kopię uprawnień osób wskazanych w wykazie osób wraz z aktualną kopią zaświadczenia o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego. Wykonawca przed podpisaniem umowy dostarcza te kopie, ale okazuje się, że np. Jan Kowalski wskazany w wykazie osób nie posiada uprawnień bez ograniczeń. Jak w takiej sytuacji powinien postąpić zamawiający ?
0
2019-03-07 12:33 0

J.

Jacek .....

Fachowiec 981

Rozumiem że warunkiem były uprawnienia bez ograniczeń. Zawarcie umowy kończy postępowanie, a zgodnie z ustawą wykluczyć wykonawcę można na każdym etapie postępowania. Druga rzecz to wykonawca oświadczył nieprawdę w oświadczeniu.
Rozumiem że warunkiem były uprawnienia bez ograniczeń. Zawarcie umowy kończy postępowanie, a zgodnie z ustawą wykluczyć wykonawcę można na każdym etapie postępowania. Druga rzecz to wykonawca oświadczył nieprawdę w oświadczeniu.
0
2019-03-07 22:33 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy