Forum


Powrót Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia a zamówienie podzielone na części

M.

Monika .....

27

Witam
Postępowanie powyżej progów unijnych podzielone jest na 4 części. Zamawiający rozstrzygnął 1, 2 i 3 część i zawarł z wybranymi wykonawcami umowy. Część 4 nie została jeszcze rozstrzygnięta. Zgodnie z ustawą Pzp zamawiający nie później niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego albo umowy ramowej, przekazuje ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. Termin 30 dni niedługo będzie mijać. Zamawiający chciał wysłać ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na część 1, 2 i 3 by zachować termin zgodnie z ustawą Pzp. W ogłoszeniu jednak jest rubryka na ile części podzielone jest postępowanie jak wpiszę 4 to muszę wypełnić obowiązkowo 4 części jeśli napisze 3 to jest ok jednak to mija się z prawdą (w rzeczywistości postępowanie podzielone jest na 4 części a nie 3). Co zrobić w tym przypadku? Czy ktoś miał może taką sytuację?
Witam Postępowanie powyżej progów unijnych podzielone jest na 4 części. Zamawiający rozstrzygnął 1, 2 i 3 część i zawarł z wybranymi wykonawcami umowy. Część 4 nie została jeszcze rozstrzygnięta. Zgodnie z ustawą Pzp zamawiający nie później niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego albo umowy ramowej, przekazuje ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. Termin 30 dni niedługo będzie mijać. Zamawiający chciał wysłać ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na część 1, 2 i 3 by zachować termin zgodnie z ustawą Pzp. W ogłoszeniu jednak jest rubryka na ile części podzielone jest postępowanie jak wpiszę 4 to muszę wypełnić obowiązkowo 4 części jeśli napisze 3 to jest ok jednak to mija się z prawdą (w rzeczywistości postępowanie podzielone jest na 4 części a nie 3). Co zrobić w tym przypadku? Czy ktoś miał może taką sytuację?
0
2019-03-08 08:20 0

J.

Jacek .....

Fachowiec 979

Zrobić ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na 3 części - te które podpisano umowę, na 4 część dopiero po podpisaniu umowy na nią (w przypadku jak będzie unieważnienie nic nie trzeba będzie dodatkowo zamieszczać). W przypadku, gdy w danym postępowaniu zawarto więcej niż jedną umowę zasadne jest publikowanie takiego ogłoszenia każdorazowo po zawarciu umowy.
Zrobić ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na 3 części - te które podpisano umowę, na 4 część dopiero po podpisaniu umowy na nią (w przypadku jak będzie unieważnienie nic nie trzeba będzie dodatkowo zamieszczać). W przypadku, gdy w danym postępowaniu zawarto więcej niż jedną umowę zasadne jest publikowanie takiego ogłoszenia każdorazowo po zawarciu umowy.
0
2019-03-08 08:46 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy