Forum


Powrót Oświadczenie o istnieniu lub braku istnienia okoliczności, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy

A.

Anna .....

32

Obowiązek złożenia oświadczenia o istnieniu lub braku istnienia okoliczności, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczy osób, które brały udział w wykonywaniu czynności podejmowanych w ramach postępowania. Zgodnie z interpretacją UZP ww. obowiązek dotyczyć będzie również osoby podpisującej umowę w sprawie zamówienia publicznego. Czy obowiązek ten będzie dotyczyć również zakresu kontrasygnaty skarbnika lub księgowego?
Obowiązek złożenia oświadczenia o istnieniu lub braku istnienia okoliczności, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczy osób, które brały udział w wykonywaniu czynności podejmowanych w ramach postępowania. Zgodnie z interpretacją UZP ww. obowiązek dotyczyć będzie również osoby podpisującej umowę w sprawie zamówienia publicznego. Czy obowiązek ten będzie dotyczyć również zakresu kontrasygnaty skarbnika lub księgowego?
0
2019-03-08 12:46 1

J.

Joanna .....

68

od lat stosujemy zasadę kontrasygnaty na egz., który znajduje się w teczce postępowania osoby z kręgu finansów i wydziału merytorycznego:) pozdrawiam
od lat stosujemy zasadę kontrasygnaty na egz., który znajduje się w teczce postępowania osoby z kręgu finansów i wydziału merytorycznego:) pozdrawiam
0
2019-03-08 12:50 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy