Forum


Powrót aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego

E.

Emil .....

0

1. Jak po nowelizacji będą wygladać dokumenty KRK? Zgodnie z projektem Rozporządzenia PRM w sprawie dokumentów... będziemy składać taką informację w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 12 - 14 ustawy, czy będzie to dotyczyć zarówno informacji o podmiocie zbiorowym jak i osobie?
2. Czy po nowelizacji, podobnie jak miało mieć to miejsce w przygotowywanej nowej ustawie, musimy posiadać informację z KRK dla członów zarządu, rady nadzorczej oraz osoby posiadającej uprawnienia do reprezentowania wykonawcy czy jak to było do tej pory podmiotu zbiorowego i osoby - członków zarządu?
3. Co wpisać w zapytaniu o udzielenie informacji o podmiocie zbiorowym / osobie w pkt. 11 tego formularza?

Dziękuję za pomoc i wyrozumiałość
1. Jak po nowelizacji będą wygladać dokumenty KRK? Zgodnie z projektem Rozporządzenia PRM w sprawie dokumentów... będziemy składać taką informację w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 12 - 14 ustawy, czy będzie to dotyczyć zarówno informacji o podmiocie zbiorowym jak i osobie? 2. Czy po nowelizacji, podobnie jak miało mieć to miejsce w przygotowywanej nowej ustawie, musimy posiadać informację z KRK dla członów zarządu, rady nadzorczej oraz osoby posiadającej uprawnienia do reprezentowania wykonawcy czy jak to było do tej pory podmiotu zbiorowego i osoby - członków zarządu? 3. Co wpisać w zapytaniu o udzielenie informacji o podmiocie zbiorowym / osobie w pkt. 11 tego formularza? Dziękuję za pomoc i wyrozumiałość
0
2016-03-17 12:09 0

AB

Agnieszka Buczek

0

W nowych przepisach będzie istniał obowiązek składania zaświadczeń o niekaralności dla członków zarządu, członków rad nadzorczych, wspólników spółek jawnych, komandytowych , partnerskich i komandytowo- akcyjnych oraz prokurentów (generalnie trzeba zweryfikować wszystkich, co są w KRS). Takie same zasady tj. ocenianie braku podstaw do wykluczenia w tym badania niekaralności będzie dotyczyło podmiotów z których zasobów będziemy korzystać celem udowodnienia spełniania warunków udziału w postępowaniu i podwykonawców (czyli dla podmiotów trzecich i podwykonawców też będziemy składać KRK). Podmiot zbiorowy po staremu.
W nowych przepisach będzie istniał obowiązek składania zaświadczeń o niekaralności dla członków zarządu, członków rad nadzorczych, wspólników spółek jawnych, komandytowych , partnerskich i komandytowo- akcyjnych oraz prokurentów (generalnie trzeba zweryfikować wszystkich, co są w KRS). Takie same zasady tj. ocenianie braku podstaw do wykluczenia w tym badania niekaralności będzie dotyczyło podmiotów z których zasobów będziemy korzystać celem udowodnienia spełniania warunków udziału w postępowaniu i podwykonawców (czyli dla podmiotów trzecich i podwykonawców też będziemy składać KRK). Podmiot zbiorowy po staremu.
0
2016-04-08 22:06 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy