Forum


Powrót Komunikacja z wykonawcą

A.

Anna .....

0

Witam. Przetarg unijny po otwarciu ofert. Zamawiający musi dokonać omyłki z art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp. Zgodę na poprawienie omyłek wykonawca musi złożyć w formie elektronicznej przez platformę zakupową, czy może mailem? Czy taka zgoda musi być pod rygorem nieważności opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym?
Witam. Przetarg unijny po otwarciu ofert. Zamawiający musi dokonać omyłki z art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp. Zgodę na poprawienie omyłek wykonawca musi złożyć w formie elektronicznej przez platformę zakupową, czy może mailem? Czy taka zgoda musi być pod rygorem nieważności opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym?
0
2019-03-10 16:58 0

J.

Jacek .....

Fachowiec 979

Art. 10a wskazuje co ma być bezwzględnie składane w formie elektronicznej z podpisem kwalifikowanym, reszta według wskazania zamawiającego w SIWZ, czyli może też być poprzez maila wskazanego w SIWZ do komunikacji.
Art. 10a wskazuje co ma być bezwzględnie składane w formie elektronicznej z podpisem kwalifikowanym, reszta według wskazania zamawiającego w SIWZ, czyli może też być poprzez maila wskazanego w SIWZ do komunikacji.
0
2019-03-11 07:50 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy