Forum


Powrót art. 4d ust. 1 pkt. 2) Pzp

A.

Anna .....

6

Szanowni Państwo,
czy udzielając zamówienia w trybie art. 4d ust. 1 pkt. 2) sumujecie wszystkie wydatki związane z przygotowaniem danego wydarzenia kulturalnego? Mam na myśli takie wydatki jak, np. wynajem gabloty na wystawę, przygotowanie oświetlenia, przygotowanie dzieł sztuki na wystawę (w tym konserwacja), promocja wystawy.
Szanowni Państwo, czy udzielając zamówienia w trybie art. 4d ust. 1 pkt. 2) sumujecie wszystkie wydatki związane z przygotowaniem danego wydarzenia kulturalnego? Mam na myśli takie wydatki jak, np. wynajem gabloty na wystawę, przygotowanie oświetlenia, przygotowanie dzieł sztuki na wystawę (w tym konserwacja), promocja wystawy.
0
2019-03-11 09:05 0

S.

Sławomir .....

27

To zależy...jaki jest przedmiot zamówienia. Czy przedmiotem zamówienia jest przygotowanie całego wydarzenia kulturalnego przez "pośrednika"-Wykonawcę czy też pracownik/pracownicy Zamawiającego zlecają poszczególne pozycje z listy wydatków - z uwzględnieniem podziału na zamówienia tego samego rodzaju.
To zależy...jaki jest przedmiot zamówienia. Czy przedmiotem zamówienia jest przygotowanie całego wydarzenia kulturalnego przez "pośrednika"-Wykonawcę czy też pracownik/pracownicy Zamawiającego zlecają poszczególne pozycje z listy wydatków - z uwzględnieniem podziału na zamówienia tego samego rodzaju.
0
2019-03-11 13:09 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy