Forum


Powrót Unieważnienie postępowania - koszt przygotowania oferty

J.

Jan .....

0

Cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, dlatego też zamawiający unieważnił postępowanie.
Czy jako wykonawca możemy obciążyć zamawiającego kosztami przygotowania oferty? Proszę o podanie podstawy prawnej.
Cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, dlatego też zamawiający unieważnił postępowanie. Czy jako wykonawca możemy obciążyć zamawiającego kosztami przygotowania oferty? Proszę o podanie podstawy prawnej.
0
2019-03-11 09:51 0

M.

Mariusz .....

14

Art. 93 ust. 4 PZP, nie wiem czy Wykonawca przewidział zwrot kosztów udziału w postępowaniu, ale na to też są chyba odpowiednie wyroki KIO w razie czego.
Art. 93 ust. 4 PZP, nie wiem czy Wykonawca przewidział zwrot kosztów udziału w postępowaniu, ale na to też są chyba odpowiednie wyroki KIO w razie czego.
0
2019-03-11 10:06 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy