Forum


Powrót Warunki udziału w postępowaniu - doświadczenie

N.

Nina .....

6

Przetarg nieograniczony na kilka zadań, zakres tych zadań jest taki sam , tylko lokalizacja realizacji inna. Czy doświadczenie realizacji co najmniej 2 odrębnych robót wykazane przez Wykonawcę może być potwierdzeniem spełnienie warunku dla wszystkich zadań? Wydaje mi się że tak, ale proszę o Wasze opinie. Czy raczej wykonawca musi wykazać się doświadczeniem na każde zadanie odrębnie. Jestem na etapie przygotowania SIWZ.
Przetarg nieograniczony na kilka zadań, zakres tych zadań jest taki sam , tylko lokalizacja realizacji inna. Czy doświadczenie realizacji co najmniej 2 odrębnych robót wykazane przez Wykonawcę może być potwierdzeniem spełnienie warunku dla wszystkich zadań? Wydaje mi się że tak, ale proszę o Wasze opinie. Czy raczej wykonawca musi wykazać się doświadczeniem na każde zadanie odrębnie. Jestem na etapie przygotowania SIWZ.
0
2019-03-11 10:45 0

B.

Beata .....

Fachowiec 310

Ile jest tych części? Czy wartość szacunkowa każdej części jest taka sama lub bardzo zbliżona?
Postawiony warunek musi być proporcjonalny dla danej części. Nie widać dokumentów, więc trudno stwierdzić czy te dwie roboty (rozumiem, że wykonane w wymaganym zakresie - nie wartości) mogą być jako warunek na wszystkie części. A jak będziemy oceniać (wymagać) jeżeli Wykonawca złoży ofertę na 1 część? Chyba, że wymagamy złożenia oferty na wszystkie części.
Ile jest tych części? Czy wartość szacunkowa każdej części jest taka sama lub bardzo zbliżona? Postawiony warunek musi być proporcjonalny dla danej części. Nie widać dokumentów, więc trudno stwierdzić czy te dwie roboty (rozumiem, że wykonane w wymaganym zakresie - nie wartości) mogą być jako warunek na wszystkie części. A jak będziemy oceniać (wymagać) jeżeli Wykonawca złoży ofertę na 1 część? Chyba, że wymagamy złożenia oferty na wszystkie części.
0
2019-03-11 10:55 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy