Forum


Powrót oferta spakowana ZIP - podpis?

Aleksandra Łabuś

9

Drodzy Państwo,

Czy jeżeli Wykonawca podpisze kwalifikowanym podpisem elektronicznym plik archiwum zip zawierający ofertę, JEDZ, wadium w gwarancji bankowej, ale po otworzeniu archiwum okaże się, że pliki oferta i JEDZ nie są opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym to czy oferta jest podpisana i czy jest to oryginał?
Drodzy Państwo, Czy jeżeli Wykonawca podpisze kwalifikowanym podpisem elektronicznym plik archiwum zip zawierający ofertę, JEDZ, wadium w gwarancji bankowej, ale po otworzeniu archiwum okaże się, że pliki oferta i JEDZ nie są opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym to czy oferta jest podpisana i czy jest to oryginał?
0
2019-03-11 16:11 0

B.

Beata .....

Fachowiec 310

Nie, to kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem.
Nie, to kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem.
0
2019-03-11 22:13 1
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy