Forum


Powrót JEDZ dla Konsorcjum

EJ

Ewelina Jeżewska

0

Zgodnie z instrukcją wypełniania dokumentu JEDZ każdy z partnerów konsorcjum składa dokument ten we własnym imieniu. Konsorcjum tworzy biuro projektowe oraz firma wykonująca roboty budowlane. Ta pierwsza wykona zakres przedmiotu zamówienia własnymi siłami, tj. bez udziału podwykonawców. Natomiast firma budowlana zleci do realizacji część robót podwykonawcom. Ponadto, konsorcjum w celu spełnienia warunków udziału będzie polegało na zdolnościach innych podmiotów, ale nie dotyczyć to będzie warunku zdolności technicznej i zawodowej w zakresie usług projektowych oraz wykształcenia i kwalifikacji zawodowych w zakresie kadry projektowej.
Jak w takim przypadku ma zostać wypełniona przez partnera konsorcjum (biuro projektowe) Część II Sekcja C dokumentu JEDZ dot. zależności od innych podmiotów (TAK [] czy NIE [] ?) oraz Sekcja D dot. udziału podwykonawców (TAK [] czy NIE [] ?)
Zgodnie z instrukcją wypełniania dokumentu JEDZ każdy z partnerów konsorcjum składa dokument ten we własnym imieniu. Konsorcjum tworzy biuro projektowe oraz firma wykonująca roboty budowlane. Ta pierwsza wykona zakres przedmiotu zamówienia własnymi siłami, tj. bez udziału podwykonawców. Natomiast firma budowlana zleci do realizacji część robót podwykonawcom. Ponadto, konsorcjum w celu spełnienia warunków udziału będzie polegało na zdolnościach innych podmiotów, ale nie dotyczyć to będzie warunku zdolności technicznej i zawodowej w zakresie usług projektowych oraz wykształcenia i kwalifikacji zawodowych w zakresie kadry projektowej. Jak w takim przypadku ma zostać wypełniona przez partnera konsorcjum (biuro projektowe) Część II Sekcja C dokumentu JEDZ dot. zależności od innych podmiotów (TAK [] czy NIE [] ?) oraz Sekcja D dot. udziału podwykonawców (TAK [] czy NIE [] ?)
0
2016-09-15 12:52 0

M.

Marta .....

27

Moim zdaniem podwykonawców i podmiot udostępniający wykazuje tylko firma budowlana, bo rozumiem, ze na jej barkach spoczywa potwierdzenie spełniania udziału w postępowaniu.
Moim zdaniem podwykonawców i podmiot udostępniający wykazuje tylko firma budowlana, bo rozumiem, ze na jej barkach spoczywa potwierdzenie spełniania udziału w postępowaniu.
1
2016-09-15 13:25 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy