Forum


Powrót Roboty dodatkowe kanalizacja

A.

Anita .....

3

Witam. mam pewną wątpliwość,a mianowicie podczas wykonania kanalizacji okazało się, że musimy zrobić roboty dodatkowe na kwotę około 500 tys zł (są to głównie nawierzchnie dróg zniszczonych po robotach kanalizacyjnych) Moje pytanie jest takie czy możemy to zlecić wykonawcy temu co robi całą inwestycje na podstawie aneksu do umowy zgodnie z art. 144 ust. 1 lub 2 bez ogłaszania przetargu? Dodam jeszcze ze w umowie i SIWZ mamy taki zapis: " dopuszcza się rozszerzenie zakresu przedmiotu zamówienia o wykonanie robót, których mimo dołożenia należytej staranności nie można było przewidzieć w opisie przedmiotu zamówienia".
Witam. mam pewną wątpliwość,a mianowicie podczas wykonania kanalizacji okazało się, że musimy zrobić roboty dodatkowe na kwotę około 500 tys zł (są to głównie nawierzchnie dróg zniszczonych po robotach kanalizacyjnych) Moje pytanie jest takie czy możemy to zlecić wykonawcy temu co robi całą inwestycje na podstawie aneksu do umowy zgodnie z art. 144 ust. 1 lub 2 bez ogłaszania przetargu? Dodam jeszcze ze w umowie i SIWZ mamy taki zapis: " dopuszcza się rozszerzenie zakresu przedmiotu zamówienia o wykonanie robót, których mimo dołożenia należytej staranności nie można było przewidzieć w opisie przedmiotu zamówienia".
0
2019-03-12 09:14 0

M.

Małgorzata .....

Fachowiec 861

Roboty dodatkowe polegające na odtworzeniu nawierzchni ulic powinny być przewidziane w umowie podstawowej na kanalizację, ponieważ zgodnie ze sztuką budowlaną zamawiający powinien takie prace przewidzieć przy budowie kanalizacji sanitarnej. Chyba, że pozwolenie zostało wydane dawno temu, a w międzyczasie zrobiono nową drogę i teraz trzeba ją zniszczyć. Wtedy rzeczywiście w projekcie wykonawczym takich robót nie będzie, a odtworzenie nawierzchni należy wykonać i jest to robota dodatkowa, którą można zlecić temu samemu wykonawcy, tym bardziej jeśli wykonuje podobne roboty w ramach tej inwestycji, ale np. w innym miejscu (tj. jesteśmy w stanie je wycenić, sprzęt i ludzie są na miejscu, a wykonawca ma wiedzę jak to zrobić - art. 144 ust. 1 pkt. 2). Jednak najbezpieczniej w takich przypadkach jest zastosować art. 144 ust. 1 pkt. 6, o ile 15% wartości zamówienia mieści się w kwocie 500 tys. zł.
Roboty dodatkowe polegające na odtworzeniu nawierzchni ulic powinny być przewidziane w umowie podstawowej na kanalizację, ponieważ zgodnie ze sztuką budowlaną zamawiający powinien takie prace przewidzieć przy budowie kanalizacji sanitarnej. Chyba, że pozwolenie zostało wydane dawno temu, a w międzyczasie zrobiono nową drogę i teraz trzeba ją zniszczyć. Wtedy rzeczywiście w projekcie wykonawczym takich robót nie będzie, a odtworzenie nawierzchni należy wykonać i jest to robota dodatkowa, którą można zlecić temu samemu wykonawcy, tym bardziej jeśli wykonuje podobne roboty w ramach tej inwestycji, ale np. w innym miejscu (tj. jesteśmy w stanie je wycenić, sprzęt i ludzie są na miejscu, a wykonawca ma wiedzę jak to zrobić - art. 144 ust. 1 pkt. 2). Jednak najbezpieczniej w takich przypadkach jest zastosować art. 144 ust. 1 pkt. 6, o ile 15% wartości zamówienia mieści się w kwocie 500 tys. zł.
0
2019-03-12 12:06 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy