Forum


Powrót Cena ryczałtowa umowy.

WT

Walentyna Tararuj

20

Umowa na roboty budowlane zawarta z ceną ryczałtową.
Po rozpoczęciu prac przy budowie boiska, po zdjęciu części asfaltowej okazało się, że grunt wymaga wymiany jest woda.
W projekcie nie było tego zakresu.
Czy można uznać, że prace te należy wykonać w cenie ryczałtowej? (zapis w umowie, że nie można ceny ryczałtowej zmieniać)
Czy roboty te należy potraktować jako dodatkowe i wykonać je w ramach odrębnej umowy za dodatkowym wynagrodzenie?
Umowa na roboty budowlane zawarta z ceną ryczałtową. Po rozpoczęciu prac przy budowie boiska, po zdjęciu części asfaltowej okazało się, że grunt wymaga wymiany jest woda. W projekcie nie było tego zakresu. Czy można uznać, że prace te należy wykonać w cenie ryczałtowej? (zapis w umowie, że nie można ceny ryczałtowej zmieniać) Czy roboty te należy potraktować jako dodatkowe i wykonać je w ramach odrębnej umowy za dodatkowym wynagrodzenie?
0
2016-09-15 13:21 0

M.

Marta .....

27

Zgodnie z definicją, cena ryczałtowa jest ceną niezmienną i wykonawca powinien przewidzieć ryzyko, ale w wyrokach sądów można spotkać się z opinią, że nie można działać na szkodę wykonawcy obciążając go kosztami złego przygotowania postępowania (wiem, wiem nikt o tym nie wiedział, ze jest tam woda). W tym przypadku wszystko zależy od kosztu wymiany gruntu.
Oczywiście, w pierwszej kolejności, próbowałabym wymóc na wykonawcy, żeby wykonał to w ramach ryczałtowej ceny , z zastrzeżeniem, ze koszt nie przekroczy 10% wartości zamówienia (to moje prywatne założenie oparte na wyrokach sądów powszechnych) Jeżeli koszt jest większy, szukam innego rozwiązania..., w tym zamówienia dodatkowego, oddzielnego zamówienia, robót dodatkowych... itp.
Zgodnie z definicją, cena ryczałtowa jest ceną niezmienną i wykonawca powinien przewidzieć ryzyko, ale w wyrokach sądów można spotkać się z opinią, że nie można działać na szkodę wykonawcy obciążając go kosztami złego przygotowania postępowania (wiem, wiem nikt o tym nie wiedział, ze jest tam woda). W tym przypadku wszystko zależy od kosztu wymiany gruntu. Oczywiście, w pierwszej kolejności, próbowałabym wymóc na wykonawcy, żeby wykonał to w ramach ryczałtowej ceny , z zastrzeżeniem, ze koszt nie przekroczy 10% wartości zamówienia (to moje prywatne założenie oparte na wyrokach sądów powszechnych) Jeżeli koszt jest większy, szukam innego rozwiązania..., w tym zamówienia dodatkowego, oddzielnego zamówienia, robót dodatkowych... itp.
1
2016-09-15 13:31 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy