Forum


Powrót Pomoc przy ustaleniu warunku udziału

K.

Krystian .....

6

Dzień dobry, czy taki warunek dot. opracowania dok. projektowej jak poniżej jest ok?
1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali należycie co najmniej jedno zamówienie, które obejmowało swoim zakresem opracowanie dokumentacji projektowej, składającej się co najmniej z projektu budowlanego i wykonawczego, zakresie budowy lub przebudowy lub remontu budynku"
Czy nie za prosty i ogólny ten warunek? Ogólnie czy należy wpisać w warunku aby zamówienie było o jakiejś min. wartości, czy nie jest to konieczne. Szczerze wolelibyśmy nie wskazywać kwoty. Może np powierzchnię? Albo kubaturę? Rodzaje instalacji?

pozdrawiam
Dzień dobry, czy taki warunek dot. opracowania dok. projektowej jak poniżej jest ok? 1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali należycie co najmniej jedno zamówienie, które obejmowało swoim zakresem opracowanie dokumentacji projektowej, składającej się co najmniej z projektu budowlanego i wykonawczego, zakresie budowy lub przebudowy lub remontu budynku" Czy nie za prosty i ogólny ten warunek? Ogólnie czy należy wpisać w warunku aby zamówienie było o jakiejś min. wartości, czy nie jest to konieczne. Szczerze wolelibyśmy nie wskazywać kwoty. Może np powierzchnię? Albo kubaturę? Rodzaje instalacji? pozdrawiam
0
2019-03-13 13:31 0

J.

Jacek .....

Fachowiec 981

Nie znam dokładnie przedmiotu zamówienia więc nie odpowiem o dokładną poprawność tego warunku, ale nie trzeba odnosić się do wartości, jak najbardziej można odnieść się do kubatury. Byleby warunki odpowiadały przedmiotowi zamówienia i były proporcjonalne.
Nie znam dokładnie przedmiotu zamówienia więc nie odpowiem o dokładną poprawność tego warunku, ale nie trzeba odnosić się do wartości, jak najbardziej można odnieść się do kubatury. Byleby warunki odpowiadały przedmiotowi zamówienia i były proporcjonalne.
0
2019-03-13 13:46 1
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy