Forum


Powrót Wezwanie Wykknawcy po otwarciu ofert projekt SIWZ

G.

Grzegorz .....

7

Witam sporządziłem SIWZ i miałem taki zapis:
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia może wezwać Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów o których mowa w rozdziale V ust. 1 pkt 2 lit. a i b niniejszej SIWZ.

Osoba która mi go kontrolowała poprawiła na:
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów o których mowa w rozdziale V ust. 1 pkt 2 lit. a i b niniejszej SIWZ.

Zamówienie poniżej progów. Czy słusznie poprawiono mi możliwość na obowiązek skoro nie chcę robić sobie dodatkowej pracy i przedłużać wyboru Wykonawcy.
Witam sporządziłem SIWZ i miałem taki zapis: Zamawiający przed udzieleniem zamówienia może wezwać Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów o których mowa w rozdziale V ust. 1 pkt 2 lit. a i b niniejszej SIWZ. Osoba która mi go kontrolowała poprawiła na: Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów o których mowa w rozdziale V ust. 1 pkt 2 lit. a i b niniejszej SIWZ. Zamówienie poniżej progów. Czy słusznie poprawiono mi możliwość na obowiązek skoro nie chcę robić sobie dodatkowej pracy i przedłużać wyboru Wykonawcy.
0
2019-03-14 07:59 0

B.

Beata .....

Fachowiec 310

Na etapie ogłoszenia postępowania Zamawiający wybiera czy będzie wzywał (poniżej progów) do złożenia dokumentów czy rezygnuje z tego uprawnienia. Po wyborze i opisaniu jakiego rodzaju dokumenty będzie musiał przedstawić Wykonawca, nasze zasady obowiązują wszystkich Wykonawców - chyba, że wprowadzimy zmiany przed terminem składania ofert. Jeżeli nie wprowadzimy, to Wykonawcę z pozycją najwyższą wzywamy do złożenia dokumentów.
Poniżej progów ustawa wskazuje, że możemy - czyli możemy postawić taki warunek nie musimy. Powyżej progów - musimy. Wobec tego zapis ustawy dotyczy możliwości wyboru na etapie przygotowania postępowania, nie podejmowania czynności na etapie oceny ofert. Każdy Wykonawca musi mieć czytelną sytuację dot. oceny jego sytuacji dot. np. niepodlegania wykluczenia, na etapie składania ofert.
Jeżeli nie chce zrobić sobie dodatkowej pracy i przedłużać wyboru Wykonawcy - nie stawiaj wymagań.
Na etapie ogłoszenia postępowania Zamawiający wybiera czy będzie wzywał (poniżej progów) do złożenia dokumentów czy rezygnuje z tego uprawnienia. Po wyborze i opisaniu jakiego rodzaju dokumenty będzie musiał przedstawić Wykonawca, nasze zasady obowiązują wszystkich Wykonawców - chyba, że wprowadzimy zmiany przed terminem składania ofert. Jeżeli nie wprowadzimy, to Wykonawcę z pozycją najwyższą wzywamy do złożenia dokumentów. Poniżej progów ustawa wskazuje, że możemy - czyli możemy postawić taki warunek nie musimy. Powyżej progów - musimy. Wobec tego zapis ustawy dotyczy możliwości wyboru na etapie przygotowania postępowania, nie podejmowania czynności na etapie oceny ofert. Każdy Wykonawca musi mieć czytelną sytuację dot. oceny jego sytuacji dot. np. niepodlegania wykluczenia, na etapie składania ofert. Jeżeli nie chce zrobić sobie dodatkowej pracy i przedłużać wyboru Wykonawcy - nie stawiaj wymagań.
0
2019-03-14 08:15 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy