Forum


Powrót dostawa nowej śmieciarki

M.

Małgorzata .....

41

Przetarg nieograniczony poniżej progów. Dopuszczamy dwa rozwiązania konstrukcyjne w kwestii podnośnika pojemników (oba opisujemy szczegółowo w siwz). Jak wiadomo w postępowaniu prowadzonym w oparciu o Pzp. każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę cenową. Chcemy jednak pozwolić wykonawcom złożyć ofertę na oba rozwiązania. Jak podejść do tematu? Czy rozwiązaniem jest dopuszczenie składania ofert wariantowych?
Przetarg nieograniczony poniżej progów. Dopuszczamy dwa rozwiązania konstrukcyjne w kwestii podnośnika pojemników (oba opisujemy szczegółowo w siwz). Jak wiadomo w postępowaniu prowadzonym w oparciu o Pzp. każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę cenową. Chcemy jednak pozwolić wykonawcom złożyć ofertę na oba rozwiązania. Jak podejść do tematu? Czy rozwiązaniem jest dopuszczenie składania ofert wariantowych?
0
2019-03-14 08:13 0

B.

Beata .....

Fachowiec 310

Dwa rozwiązania to dwie różne ceny - wobec tego przeanalizowałbym możliwość złożenia ofert wariantowych (jeżeli w tym przypadku jest to możliwe).
Dwa rozwiązania to dwie różne ceny - wobec tego przeanalizowałbym możliwość złożenia ofert wariantowych (jeżeli w tym przypadku jest to możliwe).
0
2019-03-14 08:17 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy