Forum


Powrót Karty katalogowe jako część oferty

A.

Anna .....

0

Witam. Zamierzam ogłosić postępowanie do dostawę mebli. Chcę, żeby wykonawcy dołączyli do oferty karty katalogowe (nie będą to dokumenty przedmiotowe tylko będą stanowić treść oferty). W jakiej formie powinny być złożone karty katalogowe, które pewnie będą kartami wydrukowanymi ze stron producenta mebli? Czy w tym przypadku karty te mogą być poświadczone za zgodność z oryginałem?
Witam. Zamierzam ogłosić postępowanie do dostawę mebli. Chcę, żeby wykonawcy dołączyli do oferty karty katalogowe (nie będą to dokumenty przedmiotowe tylko będą stanowić treść oferty). W jakiej formie powinny być złożone karty katalogowe, które pewnie będą kartami wydrukowanymi ze stron producenta mebli? Czy w tym przypadku karty te mogą być poświadczone za zgodność z oryginałem?
0
2019-03-14 12:39 0

NA.

Natalia A. .....

35

ja pisze oryginał lub za zgodność z oryginałem
W jakim celu będziesz wymagać kart katalogowych wraz z ofertą, a nie tylko od najkorzystniejszego?
ja pisze oryginał lub za zgodność z oryginałem W jakim celu będziesz wymagać kart katalogowych wraz z ofertą, a nie tylko od najkorzystniejszego?
0
2019-03-14 13:16 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy