Forum


Powrót oświadczenie woli w postepowaniu unijnym

M.

Magdalena .....

0

Witam, przetarg unijny,
Zgodnie z zapisami SIWZ wykonawca winien wraz z oferta złożyć w formie elektronicznej zał. nr 1 do SIWZ (oświadczenie woli). Wykonawca nie złożył oświadczenia woli, złożył tylko formularz cenowy. Na jakiej podstawie odrzucić ofertę? Jakieś uzasadnienie prawne?
Witam, przetarg unijny, Zgodnie z zapisami SIWZ wykonawca winien wraz z oferta złożyć w formie elektronicznej zał. nr 1 do SIWZ (oświadczenie woli). Wykonawca nie złożył oświadczenia woli, złożył tylko formularz cenowy. Na jakiej podstawie odrzucić ofertę? Jakieś uzasadnienie prawne?
0
2019-03-18 11:33 0

K.

Katarzyna .....

1

Art. 89 ust. 1 pkt 2) - Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści SIWZ.
Rozumiem, że chodzi o te oświadczenia typu: jesteśmy związani ofertą (...), zgadzamy się na warunki SIWZ, umowy (...), zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach i w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego, dot. przetwarzania danych osobowych itd.??
W tym przypadku, Wykonawcy nie złożył wszystkich odpowiednich dokumentów do oferty, które były wymagane w SIWZ
Art. 89 ust. 1 pkt 2) - Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści SIWZ. Rozumiem, że chodzi o te oświadczenia typu: jesteśmy związani ofertą (...), zgadzamy się na warunki SIWZ, umowy (...), zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach i w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego, dot. przetwarzania danych osobowych itd.?? W tym przypadku, Wykonawcy nie złożył wszystkich odpowiednich dokumentów do oferty, które były wymagane w SIWZ
0
2019-03-18 11:41 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy