Forum


Powrót Zobowiązanie podmiotu trzeciego w procedurze odwróconej

A.

Anna .....

16

1. Czy zobowiązanie podmiotu trzeciego w procedurze odwróconej uzupełnia się tylko w odniesieniu do Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona?
2. Jak postąpić w sytuacji, gdy w formularzu ofertowym Wykonawca oświadczył, że przedmiot zamówienia wykona samodzielnie, natomiast w oświadczeniu określił, że polega na zasobach innego podmiotu i załączył zobowiązanie do oddania mu niezbędnych zasobów
1. Czy zobowiązanie podmiotu trzeciego w procedurze odwróconej uzupełnia się tylko w odniesieniu do Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona? 2. Jak postąpić w sytuacji, gdy w formularzu ofertowym Wykonawca oświadczył, że przedmiot zamówienia wykona samodzielnie, natomiast w oświadczeniu określił, że polega na zasobach innego podmiotu i załączył zobowiązanie do oddania mu niezbędnych zasobów
0
2019-03-19 07:48 0

J.

Jacek .....

Fachowiec 846

1. Zobowiązanie powinno być załączone do oferty
2. Napisać do wykonawcy z prośbą o wyjaśnienia
1. Zobowiązanie powinno być załączone do oferty 2. Napisać do wykonawcy z prośbą o wyjaśnienia
0
2019-03-19 08:02 1
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy