Forum


Powrót referencje

A.

Aneta .....

1

Proszę o pomoc czy przy tak postawionym warunku udziału: "Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem w wykonaniu, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywaniu, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie 1 lub 2 usług polegających na zimowym i letnim utrzymaniu dróg o łącznej wykonanej wartości tych usług co najmniej 1.500.000,00 zł brutto". Wykonawca w marcu przedstawił referencje, które swym zakresem obejmowały cały zakres usług podany w SIWZ . Okres wykonywania tych usług to październik 2014 - sierpień 2017. Wartość całej umowy to 2 000 000 zł. Czy ma znaczenie, że wartość wykonanych prac w okresie luty 2016 do sierpnia 2017 nie przekroczyła 1 500 000 zł. Czy w takim wypadku Wykonawca spełnia warunki udziału?
Proszę o pomoc czy przy tak postawionym warunku udziału: "Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem w wykonaniu, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywaniu, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie 1 lub 2 usług polegających na zimowym i letnim utrzymaniu dróg o łącznej wykonanej wartości tych usług co najmniej 1.500.000,00 zł brutto". Wykonawca w marcu przedstawił referencje, które swym zakresem obejmowały cały zakres usług podany w SIWZ . Okres wykonywania tych usług to październik 2014 - sierpień 2017. Wartość całej umowy to 2 000 000 zł. Czy ma znaczenie, że wartość wykonanych prac w okresie luty 2016 do sierpnia 2017 nie przekroczyła 1 500 000 zł. Czy w takim wypadku Wykonawca spełnia warunki udziału?
0
2019-03-21 08:49 0

B.

Beata .....

Fachowiec 310

W warunku było, że WYkonawca może wykazać się 1 lub 2 usługami? Trochę dziwny warunek.
Przy sprawdzaniu daty uzyskanego doświadczenia oceniamy moment/datę zakończenia dostawy/usługi/RB tj. sierpień 2017r - wartości pośrednie umowy nie mają tutaj znaczenia. Nie widać dokumentów - umowy, być może w tej umowie są jakieś zapisy, które budzą Twoje wątpliwości.
W warunku było, że WYkonawca może wykazać się 1 lub 2 usługami? Trochę dziwny warunek. Przy sprawdzaniu daty uzyskanego doświadczenia oceniamy moment/datę zakończenia dostawy/usługi/RB tj. sierpień 2017r - wartości pośrednie umowy nie mają tutaj znaczenia. Nie widać dokumentów - umowy, być może w tej umowie są jakieś zapisy, które budzą Twoje wątpliwości.
0
2019-03-21 09:59 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy