Forum


Powrót Oświadczenie JEDZ

A.

Anna .....

Fachowiec 113

Proszę o potwierdzenie, czy w przypadku , gdy ofertę składa konsorcjum firm, każdy z Wykonawców powinien podpisać oddzielnie JEDZ, a nie pełnomocnik konsorcjum?
Proszę o potwierdzenie, czy w przypadku , gdy ofertę składa konsorcjum firm, każdy z Wykonawców powinien podpisać oddzielnie JEDZ, a nie pełnomocnik konsorcjum?
0
2019-03-22 12:41 0

B.

Beata .....

Fachowiec 310

JEDZ musi być złożony przez każdego członka konsorcjum/oferty wspólnej (z treści powinno wynikać którego podmiotu/osoby dotyczy). Osoba umocowana do podpisywania oferty/dokumentów zawsze może udzielić pełnomocnictwa do podpisania dokumentu w jej imieniu.
JEDZ musi być złożony przez każdego członka konsorcjum/oferty wspólnej (z treści powinno wynikać którego podmiotu/osoby dotyczy). Osoba umocowana do podpisywania oferty/dokumentów zawsze może udzielić pełnomocnictwa do podpisania dokumentu w jej imieniu.
0
2019-03-22 12:56 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy