Forum


Powrót pełnomocnictwo do gwarancji ubezpieczeniowej

B.

Beata .....

0

Złozyłam ofertę elektronicznie, załączone wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej zostało podpisane elektronicznie przez Wystawiającego. Zostałam wezwana do złożenia pełnomocnictwa do podpisania gwarancji ubezpieczeniowej, gdyż uprawnienia osoby podpisującej nie wynikają z KRS. Czy muszę złożyć oryginał z podpisem elektronicznym osób uprawnionych wystawiających gwarancję, czy zeskanowaną wersję papierową z podpisem elektronicznym naszego Prezesa?
Złozyłam ofertę elektronicznie, załączone wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej zostało podpisane elektronicznie przez Wystawiającego. Zostałam wezwana do złożenia pełnomocnictwa do podpisania gwarancji ubezpieczeniowej, gdyż uprawnienia osoby podpisującej nie wynikają z KRS. Czy muszę złożyć oryginał z podpisem elektronicznym osób uprawnionych wystawiających gwarancję, czy zeskanowaną wersję papierową z podpisem elektronicznym naszego Prezesa?
0
2019-03-22 15:07 0

G.

Grzegorz .....

7

Pełnomocnictwo osoby podpisującej gwarancję do działania w imieniu podmiotu wystawiającego gwarancję.
Pełnomocnictwo osoby podpisującej gwarancję do działania w imieniu podmiotu wystawiającego gwarancję.
0
2019-03-22 15:24 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy