Forum


Powrót Inna omyłka w ofercie

M.

Marlena .....

0

Wykonawca wpisał w formularzu oferty cenę jednostkowa brutto za 1 godzinę pracy sprzętu . Zamawiający wymagał aby w formularzu oferty wpisać wartość ogólem za 24 godziny pracy sprzętu. Wykonawca złożył wymagany przez Zamawiającego formularz cenowy ,z którego można odczytać cenę jednostkową oraz wartość brutto.
Podczas otwarcia ofert została odczytana cena jednostkowa podana w ofercie.
Jak postąpić z taką ofertą? Czy można potraktować taką sytację jako oczywistą omyłkę pisarską?
Wykonawca wpisał w formularzu oferty cenę jednostkowa brutto za 1 godzinę pracy sprzętu . Zamawiający wymagał aby w formularzu oferty wpisać wartość ogólem za 24 godziny pracy sprzętu. Wykonawca złożył wymagany przez Zamawiającego formularz cenowy ,z którego można odczytać cenę jednostkową oraz wartość brutto. Podczas otwarcia ofert została odczytana cena jednostkowa podana w ofercie. Jak postąpić z taką ofertą? Czy można potraktować taką sytację jako oczywistą omyłkę pisarską?
0
2019-03-25 09:46 0

B.

Beata .....

Fachowiec 310

Zdarza się, że wykonawca źle odczyta wymagania Zamawiającego i zamiast przenieść cenę brutto, przenosi do oferty cenę jednostkową. Poprawić.
Zdarza się, że wykonawca źle odczyta wymagania Zamawiającego i zamiast przenieść cenę brutto, przenosi do oferty cenę jednostkową. Poprawić.
0
2019-03-25 10:09 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy