Forum


Powrót Unieważnienie postępowania

A.

Adriana .....

2

Witam
jeżeli w przetargu nieograniczonym poniżej progów, wpłynęła 1 oferta znacznie przekraczająca kwotę zabezpieczoną przez Zamawiającego, to czy:
1. mogę unieważnić przetarg na podstawie art. 93 ust 1 pkt 4
2. a następnie przeprowadzić zamówienie z wolnej ręki?
Witam jeżeli w przetargu nieograniczonym poniżej progów, wpłynęła 1 oferta znacznie przekraczająca kwotę zabezpieczoną przez Zamawiającego, to czy: 1. mogę unieważnić przetarg na podstawie art. 93 ust 1 pkt 4 2. a następnie przeprowadzić zamówienie z wolnej ręki?
0
2019-03-25 12:29 0

M.

Monika .....

27

Można unieważnić postępowanie przetargowe ale nie ma przesłanki do trybu z wolnej ręki. Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 4 "w postępowaniu prowadzonym uprzednio wtrybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego nie wpłynął żaden wniosek odopuszczenie do udziału wpostępowaniu, inie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art.89ust.1pkt2ze względuna ich niezgodność zopisem przedmiotu zamó-wienia lub wszyscy wykonawcy zostali wykluczeni zpostępowania, apierwotne warunki zamówienia nie zostały wistotny sposób zmienione".
Można unieważnić postępowanie przetargowe ale nie ma przesłanki do trybu z wolnej ręki. Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 4 "w postępowaniu prowadzonym uprzednio wtrybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego nie wpłynął żaden wniosek odopuszczenie do udziału wpostępowaniu, inie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art.89ust.1pkt2ze względuna ich niezgodność zopisem przedmiotu zamó-wienia lub wszyscy wykonawcy zostali wykluczeni zpostępowania, apierwotne warunki zamówienia nie zostały wistotny sposób zmienione".
0
2019-03-25 12:37 1
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy