Forum


Powrót Podpis elektroniczny

M.

Magdalena .....

2

Zamawiający prowadzi postępowania w trybie przetargu nieograniczonego powyżej progu unijnego. Wykonawca złożył ofertę za pomocą miniraportu UZP, OFERTA ZOSTAŁA SPORZĄDZONA ELEKTRONICZNIE I PODPISANA KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM, przekazana w formacie .pdf (PADES, algorytm SHA-1,brak znacznika czasu).
Zamawiający otworzył ofertę przy użyciu oprogramowania ADOBE ACROBAT READER DC w którym widnieje komunikat: "Podpisano Wszystkie podpisy są poprawne".
Zamawiający użył również bezpłatnego portalu dostępnego na stronie internetowej: https://weryfikacjapodpisu.pl i otrzymał komunikat: "Integralność Niezachowana - podpisane dane prawdopodobnie zostały zmodyfikowane po ich uwierzytelnieniu elektronicznym". Co w takiej sytuacji zamawiający powinien zrobić, wezwać do wyjaśnień czy odrzucić ofertę jako nieprawidłowo podpisaną?
Bo de facto oferta została sporządzona i podpisana elektronicznie, prawidłowo złożona za pośrednictwem min portalu jednakże przy weryfikacji podpisu zamawiający otrzymuje dwa sprzeczne komunikat ? Czy ktoś z Państwa spotkał się z taką sytuacją ? Czy miniportal podczas podczas szyfrowania i deszyfrowania może naruszyć integralność pliku bo jego podpisaniu ?
Zamawiający prowadzi postępowania w trybie przetargu nieograniczonego powyżej progu unijnego. Wykonawca złożył ofertę za pomocą miniraportu UZP, OFERTA ZOSTAŁA SPORZĄDZONA ELEKTRONICZNIE I PODPISANA KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM, przekazana w formacie .pdf (PADES, algorytm SHA-1,brak znacznika czasu). Zamawiający otworzył ofertę przy użyciu oprogramowania ADOBE ACROBAT READER DC w którym widnieje komunikat: "Podpisano Wszystkie podpisy są poprawne". Zamawiający użył również bezpłatnego portalu dostępnego na stronie internetowej: https://weryfikacjapodpisu.pl i otrzymał komunikat: "Integralność Niezachowana - podpisane dane prawdopodobnie zostały zmodyfikowane po ich uwierzytelnieniu elektronicznym". Co w takiej sytuacji zamawiający powinien zrobić, wezwać do wyjaśnień czy odrzucić ofertę jako nieprawidłowo podpisaną? Bo de facto oferta została sporządzona i podpisana elektronicznie, prawidłowo złożona za pośrednictwem min portalu jednakże przy weryfikacji podpisu zamawiający otrzymuje dwa sprzeczne komunikat ? Czy ktoś z Państwa spotkał się z taką sytuacją ? Czy miniportal podczas podczas szyfrowania i deszyfrowania może naruszyć integralność pliku bo jego podpisaniu ?
0
2019-03-25 13:19 0

M.

Małgorzata .....

4

Dzień dobry,

napiszę od strony Wykonawcy, gdyż miałam ostatnio podobny przypadek. Złożyłam ofertę przetargową za pomocą platformy zakupowej, następnie zostałam wezwana do złożenia innych dokumentów (KRK, deklaracje zgodności, itd) i je również wysyłałam za pośrednictwem platformy. Plików na swoim komputerze nie modyfikowałam w żaden sposób oprócz przeniesienia ich z pulpitu do folderu, w którym trzymałam całą ofertę. Zamawiający skontaktował się ze mną, że na stronie https://weryfikacjapodpisu.pl podczas weryfikacji mojego podpisu elektronicznego otrzymał komunikat: "Integralność Niezachowana - podpisane dane prawdopodobnie zostały zmodyfikowane po ich uwierzytelnieniu elektronicznym". W obawie, że coś nie zadziałało z podpisem sprawdziłam pliki ze swojego komputera (dokładnie te, które przesłałam Zamawiającemu) w programie Szafir (mam podpis Szafir) oraz na stronie www.weryfikacjapodpisu.pl i u mnie wynik był pozytywny - integralność zachowana. Przesłałam do Zamawiającego raporty z programu Szafir świadczące o podpisaniu dokumentów, screeny ze strony weryfikacjapodpisu oraz raport z tej strony (do pobrania w pdf) i Zamawiający uznał, że dokumenty są podpisane prawidłowo mimo wyświetlającego się u niego komunikatu "integralność niezachowana".
Dzień dobry, napiszę od strony Wykonawcy, gdyż miałam ostatnio podobny przypadek. Złożyłam ofertę przetargową za pomocą platformy zakupowej, następnie zostałam wezwana do złożenia innych dokumentów (KRK, deklaracje zgodności, itd) i je również wysyłałam za pośrednictwem platformy. Plików na swoim komputerze nie modyfikowałam w żaden sposób oprócz przeniesienia ich z pulpitu do folderu, w którym trzymałam całą ofertę. Zamawiający skontaktował się ze mną, że na stronie https://weryfikacjapodpisu.pl podczas weryfikacji mojego podpisu elektronicznego otrzymał komunikat: "Integralność Niezachowana - podpisane dane prawdopodobnie zostały zmodyfikowane po ich uwierzytelnieniu elektronicznym". W obawie, że coś nie zadziałało z podpisem sprawdziłam pliki ze swojego komputera (dokładnie te, które przesłałam Zamawiającemu) w programie Szafir (mam podpis Szafir) oraz na stronie www.weryfikacjapodpisu.pl i u mnie wynik był pozytywny - integralność zachowana. Przesłałam do Zamawiającego raporty z programu Szafir świadczące o podpisaniu dokumentów, screeny ze strony weryfikacjapodpisu oraz raport z tej strony (do pobrania w pdf) i Zamawiający uznał, że dokumenty są podpisane prawidłowo mimo wyświetlającego się u niego komunikatu "integralność niezachowana".
0
2019-03-25 15:59 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy