Forum


Powrót Wadium w postaci wppłaty gotówki w banku

J.

Jacek .....

Fachowiec 1043

Co państwo sądzicie i jak postępujecie przy wpłaconych przez wykonawców wadiach w formie gotówki w banku, a nie przelewem.
Jestem ciekaw jak patrzą też na te aspekt kontrolujący. Wiem że jest w miarę nowe orzecznictwo KIO z 2017r. że należy takie coś uznać za dopuszczalne i zgodne z prawem, ale jest też z drugiej strony jest orzeczenie z dnia 26 lutego 2015 r. o sygn. akt III SA/Wr 886/14. WSA uznał, że jeśli z przepisów Pzp wynika expressis verbis, że wadium wnoszone jest w formie pieniężnej, to nie może być wpłacane gotówką, lecz w drodze przelewu na rachunek bankowy.
Także Sąd Okręgowy w Koninie w wyroku z 4 kwietnia 2017 r. (sygn. akt II Ca 51/17) wskazał, że: „wobec jednoznacznego brzmienia przepisu art. 45 ust.7 Pzp należy uznać, że wadium wniesione poprzez wpłacenie gotówki na rachunek bankowy, a nie poprzez dokonanie przelewu, zostało wniesione w sposób nieprawidłowy.
Co państwo sądzicie i jak postępujecie przy wpłaconych przez wykonawców wadiach w formie gotówki w banku, a nie przelewem. Jestem ciekaw jak patrzą też na te aspekt kontrolujący. Wiem że jest w miarę nowe orzecznictwo KIO z 2017r. że należy takie coś uznać za dopuszczalne i zgodne z prawem, ale jest też z drugiej strony jest orzeczenie z dnia 26 lutego 2015 r. o sygn. akt III SA/Wr 886/14. WSA uznał, że jeśli z przepisów Pzp wynika expressis verbis, że wadium wnoszone jest w formie pieniężnej, to nie może być wpłacane gotówką, lecz w drodze przelewu na rachunek bankowy. Także Sąd Okręgowy w Koninie w wyroku z 4 kwietnia 2017 r. (sygn. akt II Ca 51/17) wskazał, że: „wobec jednoznacznego brzmienia przepisu art. 45 ust.7 Pzp należy uznać, że wadium wniesione poprzez wpłacenie gotówki na rachunek bankowy, a nie poprzez dokonanie przelewu, zostało wniesione w sposób nieprawidłowy.
0
2019-03-25 15:28 1

A.

Anna .....

9

Brak wniesienia wadium przelewem, a dokonanie tego poprzez wpłatę gotówki na rachunek zamawiającego prowadzony w Banku moim zdaniem nie może skutkować odrzuceniem oferty z postępowania w oparciu o art. 89 ust. 1 pkt 7b Pzp, który stanowi, że zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wadium nie zostało wniesione, lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli zamawiający żądał wniesienia wadium.
Należałoby się powołać na wykładnię celowościową przepisu art. 45 ust. 7 Pzp wskazując, że celem wpłacenia wadium jest zabezpieczenie interesów zamawiającego. Najważniejszym jest, aby wadium zostało wpłacone w odpowiednim terminie i formie dopuszczalnej przez przepisy prawa. Za formę, należy uznać pieniądz, a nie drogę, którą wadium wpłynęło na wskazane konto.
Nadmiernym formalizmem byłoby uznanie, że wadium można wpłacić wyłącznie przelewem, a już nie w kasie banku. Wpłacając pieniądze w banku wpłacający podlega również weryfikacji, nie istnieje więc obawa podejmowania przez niego działań niezgodnych z prawem.
Brak wniesienia wadium przelewem, a dokonanie tego poprzez wpłatę gotówki na rachunek zamawiającego prowadzony w Banku moim zdaniem nie może skutkować odrzuceniem oferty z postępowania w oparciu o art. 89 ust. 1 pkt 7b Pzp, który stanowi, że zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wadium nie zostało wniesione, lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli zamawiający żądał wniesienia wadium. Należałoby się powołać na wykładnię celowościową przepisu art. 45 ust. 7 Pzp wskazując, że celem wpłacenia wadium jest zabezpieczenie interesów zamawiającego. Najważniejszym jest, aby wadium zostało wpłacone w odpowiednim terminie i formie dopuszczalnej przez przepisy prawa. Za formę, należy uznać pieniądz, a nie drogę, którą wadium wpłynęło na wskazane konto. Nadmiernym formalizmem byłoby uznanie, że wadium można wpłacić wyłącznie przelewem, a już nie w kasie banku. Wpłacając pieniądze w banku wpłacający podlega również weryfikacji, nie istnieje więc obawa podejmowania przez niego działań niezgodnych z prawem.
0
2019-03-25 21:11 1
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy