Forum


Powrót czy oferta do odzrucenia?

J.

Justyna .....

5

Zamawiający ogłosił przetarg na budowę sieci wodociągowej. Projekt budowlany obejmował budowę sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej, przedmiar również, ale opis przedmiotu zamówienia był opisany tylko na budowę sieci wodociągowej. Zamawiający zamieścił również poprawiony przedmiar tylko na sam wodociąg.
Wykonawca złożył ofertę na całość czyli na sieć wodociągowa i na sieć kanalizacyjną.
Co teraz zrobić czy oferta do odrzucenia, czy wydzielić część wodociągowa i podać w informacji z otwarcia tylko kwotę za wodociąg? Formularz ofertowy jest na całość razem.
Zamawiający ogłosił przetarg na budowę sieci wodociągowej. Projekt budowlany obejmował budowę sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej, przedmiar również, ale opis przedmiotu zamówienia był opisany tylko na budowę sieci wodociągowej. Zamawiający zamieścił również poprawiony przedmiar tylko na sam wodociąg. Wykonawca złożył ofertę na całość czyli na sieć wodociągowa i na sieć kanalizacyjną. Co teraz zrobić czy oferta do odrzucenia, czy wydzielić część wodociągowa i podać w informacji z otwarcia tylko kwotę za wodociąg? Formularz ofertowy jest na całość razem.
0
2019-03-26 12:20 1

J.

Justyna .....

5

Czy jest możliwość poprawy jako innej omyłki z art. 87 ust. 2 pkt pkt 3?
Czy jest możliwość poprawy jako innej omyłki z art. 87 ust. 2 pkt pkt 3?
0
2019-03-26 12:30 1
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy