Forum


Powrót Oświadczenie w trybie art. 17 pzp

A.

Alicja .....

47

W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego ofertę złożył były pracownik (umowa na czas określony zakończyła się z końcem lutego br.). Oferta została złożona w marcu br. Zamawiający nie przewidział w ogłoszeniu i SIWZ możliwości wykluczenia wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 3 pzp. Jak w takiej sytuacji ze złożeniem oświadczenia w trybie art. 17 ust. 1 przez osoby wykonujące czynności w postępowaniu - wątpliwości budzi pkt 4 ponieważ trudno mówić o bezstronności relacji pomiędzy kierownikiem zamawiającego, bezpośrednim przełożonym czy też współpracownikami, którzy m.in. przygotowali postępowanie, są członkami komisji przetargowej. Czy w tej sytuacji członkowie komisji przetargowej składają oświadczenie w trybie art. 17 ust. 2, kierownik natomiast wyłącza się z postępowania i powierza innej osobie zastrzeżone dla kierownika czynności. Czy może lepiej unieważnić postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 pzp. Oferta złożona przez byłego pracownika nie jest najkorzystniejsza. Czy ktoś już miał do czynienia z podobnym przypadkiem?
W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego ofertę złożył były pracownik (umowa na czas określony zakończyła się z końcem lutego br.). Oferta została złożona w marcu br. Zamawiający nie przewidział w ogłoszeniu i SIWZ możliwości wykluczenia wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 3 pzp. Jak w takiej sytuacji ze złożeniem oświadczenia w trybie art. 17 ust. 1 przez osoby wykonujące czynności w postępowaniu - wątpliwości budzi pkt 4 ponieważ trudno mówić o bezstronności relacji pomiędzy kierownikiem zamawiającego, bezpośrednim przełożonym czy też współpracownikami, którzy m.in. przygotowali postępowanie, są członkami komisji przetargowej. Czy w tej sytuacji członkowie komisji przetargowej składają oświadczenie w trybie art. 17 ust. 2, kierownik natomiast wyłącza się z postępowania i powierza innej osobie zastrzeżone dla kierownika czynności. Czy może lepiej unieważnić postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 pzp. Oferta złożona przez byłego pracownika nie jest najkorzystniejsza. Czy ktoś już miał do czynienia z podobnym przypadkiem?
0
2019-03-27 09:50 0

B.

Beata .....

Fachowiec 310

To wbrew pozorom dość częsta sytuacja. Żaden przepis nie zabrania złożenia oferty przez pracownika, zwłaszcza byłego, o ile zawarta umowa czy też porozumienie o rozwiązaniu umowy nie zawierają zapisów ograniczających wykorzystanie wiedzy pracownika przez dany okres lub w określonym zakresie.
Natomiast, trzeba przeanalizować czy ta osoba miała wpływ na opis przedmiotu zamówienia i czy osoby uczestniczące w pracach KP mogą być bezstronne czy nie - postąpić odpowiednio do wymagań ustawy.
To wbrew pozorom dość częsta sytuacja. Żaden przepis nie zabrania złożenia oferty przez pracownika, zwłaszcza byłego, o ile zawarta umowa czy też porozumienie o rozwiązaniu umowy nie zawierają zapisów ograniczających wykorzystanie wiedzy pracownika przez dany okres lub w określonym zakresie. Natomiast, trzeba przeanalizować czy ta osoba miała wpływ na opis przedmiotu zamówienia i czy osoby uczestniczące w pracach KP mogą być bezstronne czy nie - postąpić odpowiednio do wymagań ustawy.
0
2019-03-27 09:57 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy