Forum


Powrót Rażąco nizka cena - czy dopytywać?

K.

Katarzyna .....

7

Wykonawca w wyjaśnieniach rażąco niskiej ceny, ładnie rozpisał elementy mające wpływ na wysokość ceny, ale odnosząc się jedynie przykładowo do jednej pozycji formularza cenowego. Ponadto cena jednostkowa z wyjaśnienia jest o 25 groszy wyższa od ceny z oferty. Jak w tym przypadku powinien postąpić Zamawiający? Czy można wykonawcę wezwać do wyjaśnienia rozbieżności? Czy uznać, że różnica jest niewielka, a kalkulacja jak napisał wykonawca "przykładowej pozycji" ma na celu wykazać, że wykonawca jest w stanie zrealizować zamówienie? A może od razu trzeba ofertę odrzucić, bo wykonawca nie udowodnił, że oferta nie jest rażąco niska?
Wykonawca w wyjaśnieniach rażąco niskiej ceny, ładnie rozpisał elementy mające wpływ na wysokość ceny, ale odnosząc się jedynie przykładowo do jednej pozycji formularza cenowego. Ponadto cena jednostkowa z wyjaśnienia jest o 25 groszy wyższa od ceny z oferty. Jak w tym przypadku powinien postąpić Zamawiający? Czy można wykonawcę wezwać do wyjaśnienia rozbieżności? Czy uznać, że różnica jest niewielka, a kalkulacja jak napisał wykonawca "przykładowej pozycji" ma na celu wykazać, że wykonawca jest w stanie zrealizować zamówienie? A może od razu trzeba ofertę odrzucić, bo wykonawca nie udowodnił, że oferta nie jest rażąco niska?
0
2019-03-27 12:21 0

B.

Beata .....

Fachowiec 310

Zawsze Zamawiający podejmuje decyzję czy przyjąć wyjaśnienia lub wezwać do wyjaśnienia jakiegoś elementu pisma Wykonawcy - ponieważ pojawiły się dodatkowe wątpliwości, czy też odrzucić ofertę. Zależy od pisma, które wysłaliśmy do Wykonawcy - czego dokładnie oczekiwaliśmy: jakich wyjaśnień, dowodów itp.
Zawsze możemy wezwać do dodatkowych wyjaśnień.
Jeżeli jest rozbieżność w cenie - to należy wyjaśnić czy to pomyłka w wyjaśnieniach czy też w cenie oferty. Możliwe, że Wykonawca w cenie oferty pomylił się i prawidłowa cena "wyszła" na etapie składania wyjaśnień.
Zawsze Zamawiający podejmuje decyzję czy przyjąć wyjaśnienia lub wezwać do wyjaśnienia jakiegoś elementu pisma Wykonawcy - ponieważ pojawiły się dodatkowe wątpliwości, czy też odrzucić ofertę. Zależy od pisma, które wysłaliśmy do Wykonawcy - czego dokładnie oczekiwaliśmy: jakich wyjaśnień, dowodów itp. Zawsze możemy wezwać do dodatkowych wyjaśnień. Jeżeli jest rozbieżność w cenie - to należy wyjaśnić czy to pomyłka w wyjaśnieniach czy też w cenie oferty. Możliwe, że Wykonawca w cenie oferty pomylił się i prawidłowa cena "wyszła" na etapie składania wyjaśnień.
0
2019-03-27 12:37 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy