Forum


Powrót Użyczenie referencji w dostawach

IN

Izabela Nowak

0

Dwie firmy biorą udział jako konsorcjum, jedna ma towar ale nie ma referencji, druga tylko referencje. Startują jako konsorcjum w dostawach, czy może jedna drugiej, która ma towar użyczyć referencji bez udziału w dostawach czy to już podchodzi pod ,,handel referencjami". Obie są w tej samej grupie kapitałowej i mają ten sam Zarząd.
Dwie firmy biorą udział jako konsorcjum, jedna ma towar ale nie ma referencji, druga tylko referencje. Startują jako konsorcjum w dostawach, czy może jedna drugiej, która ma towar użyczyć referencji bez udziału w dostawach czy to już podchodzi pod ,,handel referencjami". Obie są w tej samej grupie kapitałowej i mają ten sam Zarząd.
0
2019-03-27 13:29 0

K.

Katarzyna .....

11

Wykonawca, który polega na zasobach innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

Co do zasady obowiązek realizacji części zamówienia (do których te zdolności są wymagane) przez podmiot udostępniający zdolności, jest wymagane tylko w przypadku usług lub robót budowlanych i warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia.

W przypadku dostaw, wydaje mi się, że podmiot udostępniający zasoby może swoje doświadczenie przekazać w postaci konsultacji, doradztwa itp. - tak jak było to przed nowelizacją z 2016 r. Wszystko zależy od tego co znajduje się w treści zobowiązania - jeżeli jest tam mowa tylko o "udostępnieniu referencji", to na pewno nie jest to zobowiązanie prawidłowe i należy zastosować art. 26 ust. 3 uPzp.
Wykonawca, który polega na zasobach innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Co do zasady obowiązek realizacji części zamówienia (do których te zdolności są wymagane) przez podmiot udostępniający zdolności, jest wymagane tylko w przypadku usług lub robót budowlanych i warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia. W przypadku dostaw, wydaje mi się, że podmiot udostępniający zasoby może swoje doświadczenie przekazać w postaci konsultacji, doradztwa itp. - tak jak było to przed nowelizacją z 2016 r. Wszystko zależy od tego co znajduje się w treści zobowiązania - jeżeli jest tam mowa tylko o "udostępnieniu referencji", to na pewno nie jest to zobowiązanie prawidłowe i należy zastosować art. 26 ust. 3 uPzp.
0
2019-03-27 14:10 1
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy