Forum


Powrót Dokumenty elektroniczne a papierowe

W.

Wojciech .....

Fachowiec 507

Chciałbym znać Wasze opinie na temat formy dokumentacji w postępowaniu. Czy można całość wykonać w formie elektronicznej, oczywiście podpisane kwalifikowanym podpisem. Które według Was można byłoby bezwzględnie wykonać w wersji elektronicznej? Zakładam wybór formy przez Zamawiającego jako elektroniczną.
O ile nie ma problemu z dokumentami przygotowania – siwz, wycena, powołanie Komisji; i.t.p. te można wykonać elektronicznie gdyż są PRZED ….; o tyle dalej są już niejednoznaczne.
Art. 9 ust 1 pzp …Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej
Przy czym już w art. 10a …komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w szczególności składanie ofert ….odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
Zwrot w szczególności nie zamyka listy. Należałoby sądzić, że można wszystko podłączyć i wykonać jako formę elektroniczną jako wyjątek wskazany w ustawie.
W takim razie czy oświadczenia z art. 17 ust 2 – można w formie elektronicznej (podpisanej kwalif.), czy protokół może być w formie elektronicznej (podpisany przez wszystkich członków Komisji)? Czy w tym wypadku można się odnieść do prawa cywilnego o równoważności dokumentu papierowego z elektronicznym – odpowiednio podpisanym? Logicznym byłoby aby skoro już pewne dokumenty są w wersji EL – wykonać całe postepowanie.
Powiem szczerze, że opinie są różne. Szczególnie chodzi o protokół.
Chciałbym znać Wasze opinie na temat formy dokumentacji w postępowaniu. Czy można całość wykonać w formie elektronicznej, oczywiście podpisane kwalifikowanym podpisem. Które według Was można byłoby bezwzględnie wykonać w wersji elektronicznej? Zakładam wybór formy przez Zamawiającego jako elektroniczną. O ile nie ma problemu z dokumentami przygotowania – siwz, wycena, powołanie Komisji; i.t.p. te można wykonać elektronicznie gdyż są PRZED ….; o tyle dalej są już niejednoznaczne. Art. 9 ust 1 pzp …Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej Przy czym już w art. 10a …komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w szczególności składanie ofert ….odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej Zwrot w szczególności nie zamyka listy. Należałoby sądzić, że można wszystko podłączyć i wykonać jako formę elektroniczną jako wyjątek wskazany w ustawie. W takim razie czy oświadczenia z art. 17 ust 2 – można w formie elektronicznej (podpisanej kwalif.), czy protokół może być w formie elektronicznej (podpisany przez wszystkich członków Komisji)? Czy w tym wypadku można się odnieść do prawa cywilnego o równoważności dokumentu papierowego z elektronicznym – odpowiednio podpisanym? Logicznym byłoby aby skoro już pewne dokumenty są w wersji EL – wykonać całe postepowanie. Powiem szczerze, że opinie są różne. Szczególnie chodzi o protokół.
0
2019-03-29 14:34 0

J.

Jacek .....

Fachowiec 850

Protokół i umowa mogą być w wersji papierowej nawet powyżej progów. Mogą być także w wersji elektronicznej. Według uznania. Protokół to jest dokument poza postępowaniem, a ustawa mówi wyraźnie o dokumentach w postępowaniu.
Protokół i umowa mogą być w wersji papierowej nawet powyżej progów. Mogą być także w wersji elektronicznej. Według uznania. Protokół to jest dokument poza postępowaniem, a ustawa mówi wyraźnie o dokumentach w postępowaniu.
0
2019-03-30 10:25 1
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy