Forum


Powrót Ustawa Pzp a Kodeks Cywilny

R.

Robert .....

7

Proszę mnie wyprowadzić z błędu, jeżeli się mylę.
Zamawiający prowadzi PN na dostawę maszyn podnośnika, przy czym do realizacji zamówienia konieczne jest współdziałanie Zamawiającego i jeżeli umowa nie przewidziała konkretnych czynności w danej dziedzinie, to czy można posiłkować się artykułami z rozdziału " Umowa o dzieło" Kodeksu Cywilnego?
np. art. 640. Jeżeli do wykonania dzieła potrzebne jest współdziałanie zamawiającego, a tego współdziałania brak, przyjmujący zamówienie może wyznaczyć zamawiającemu odpowiedni termin z zagrożeniem, iż po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu będzie uprawniony do odstąpienia od umowy.

Czy też w dostawach można powoływać się na zapis z rozdziału o roboty budowlane z KC?
Proszę mnie wyprowadzić z błędu, jeżeli się mylę. Zamawiający prowadzi PN na dostawę maszyn podnośnika, przy czym do realizacji zamówienia konieczne jest współdziałanie Zamawiającego i jeżeli umowa nie przewidziała konkretnych czynności w danej dziedzinie, to czy można posiłkować się artykułami z rozdziału " Umowa o dzieło" Kodeksu Cywilnego? np. art. 640. Jeżeli do wykonania dzieła potrzebne jest współdziałanie zamawiającego, a tego współdziałania brak, przyjmujący zamówienie może wyznaczyć zamawiającemu odpowiedni termin z zagrożeniem, iż po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu będzie uprawniony do odstąpienia od umowy. Czy też w dostawach można powoływać się na zapis z rozdziału o roboty budowlane z KC?
0
2019-03-29 14:46 0

W.

Wojciech .....

Fachowiec 615

Umowy nawet pzp oparte są na Kc i jeśli ustawa pzp. nie przewiduje jakiś konkretnych zapisów dla tych umów to mają zastosowanie zapisy Kc.
Umowy nawet pzp oparte są na Kc i jeśli ustawa pzp. nie przewiduje jakiś konkretnych zapisów dla tych umów to mają zastosowanie zapisy Kc.
0
2019-03-29 14:48 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy