Forum


Powrót Zmiana polegania na zasobach

M.

Magdalena .....

1

Witam wszystkich, mam takie pytanie: Jeżeli Wykonawca na wykonanie usługi w JEDZ-u zaznaczył, że nie polega na zasobach i sam spełnia warunki udziału w postępowaniu, a przy składaniu dokumentów z art 26.1 okazało się, że nie możemy zaakaceptwać wykazanej usługi na spełnianie warunku (nienależycie wykonał), to czy Wykoanwca może na tym etapie powołać się na inny podmiot, zmienić JEDZa i dać zobowiązanie innej firmy?
Witam wszystkich, mam takie pytanie: Jeżeli Wykonawca na wykonanie usługi w JEDZ-u zaznaczył, że nie polega na zasobach i sam spełnia warunki udziału w postępowaniu, a przy składaniu dokumentów z art 26.1 okazało się, że nie możemy zaakaceptwać wykazanej usługi na spełnianie warunku (nienależycie wykonał), to czy Wykoanwca może na tym etapie powołać się na inny podmiot, zmienić JEDZa i dać zobowiązanie innej firmy?
0
2019-04-01 09:45 0

J.

Jacek .....

Fachowiec 850

Nie ma takiej możliwości jeśli w ofercie sam wykazał że spełnia warunki. Jeżeli by w ofercie wykazał że powołuje się na podmiot trzeci, a ten podmiot nie wykazał spełnienia warunków lub podlega wykluczeniu to może wykonawca sam go zastąpić lub powołać sią na inny podmiot trzeci - art. 22a ust. 6
Nie ma takiej możliwości jeśli w ofercie sam wykazał że spełnia warunki. Jeżeli by w ofercie wykazał że powołuje się na podmiot trzeci, a ten podmiot nie wykazał spełnienia warunków lub podlega wykluczeniu to może wykonawca sam go zastąpić lub powołać sią na inny podmiot trzeci - art. 22a ust. 6
0
2019-04-01 10:03 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy